Ensimmäisiä

Johan Norberg listaa blogissaan joitakin ihmiskunnalle merkittäviä tapahtumia. Käännän tähän pari mielenkiintoisinta.

  • Viime vuonna kehittyvien talouksien osuus maailman BKT:sta ylitti kehittyneiden maiden osuuden.
  • Maailmanpankin tuoreen arvion mukaan äärimmäisessä köyhyydessä (eli alle yhdellä dollarilla päivässä) elävien ihmisten määrä putosi alle miljardiin. Vuoden 1981 jälkeen äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrä on laskenut puoli miljardia, vaikka samaan aikaan maailman väkiluku on kasvanut kaksi miljardia.
  • Ensimmäistä kertaa kaupungeissa elää enemmän ihmisiä kuin maaseudulla.
  • Ensimmäistä kertaa palvelusektori työllistää enemmän ihmisiä kuin maatalous, joka on ollut suurin työnantaja vaatimattomasti vain viimeiset kymmenen tuhatta vuotta.

Mitä tähän voi enää lisätä… Eläköön pääoma!