Hyvästi, Ruotsi!

Ruotsin demokratiasta vastaava ministeri Jens Orback loihe taannoin radiossa lausumahan, että “Meidän [ruotsalaisten] tulee olla avoimia ja suvaitsevaisia Islamia ja muslimeja kohtaan, koska kun meistä tulee vähemmistö, he tulevat olemaan sellaisia meitä kohtaan.” (Käännös omani, alkup.: “Vi måste vara öppna och toleranta mot islam och muslimerna för när vi blir i minoritet kommer de att vara det mot oss.”) [Lähteet: Reflecting Light, Gates of Vienna, Sverige i Centrum; via Sixteen Volts]

Ilmeisesti Ruotsissa siis jo hallituksenkin tasolta tiedostetaan, että ruotsalaisista tulee ennen pitkää vähemmistö Ruotsissa. Hyvähyvä, tämä kehityshän ei olekaan ollut ilmeistä vielä kovin pitkään. </sarkasmi> Mikään ongelmahan tuo kehitys ei sinänsä olisi, ellei tuleva valtaväestö olisi niin huonosti integroitunut ruotsalaiseen yhteiskuntaan. Kun valtaväestön ja vähemmistön välillä on suuri kuilu, vähemmistön asema ei tule asemien vaihduttuakaan olemaan hyvä, huolimatta tulevan valtaväestön mahdollisesta suvaitsevaisuudesta.

Suvaitsevaisuus on vähän hassu käsite, se venyy ja paukkuu tarpeeseen kuin tarpeeseen, hieman kuin purukumi Angus MacGyverin käsissä. Jos joku suvaitsee jotain toista ja tämän tekoja, se voi tarkoittaa likipitäen kaikkea varauksettoman hyväksymisen ja pakon edessä sietämisen välillä.

Myös dhimmeille kuuluu suvaitsevaisuuden armo. Näin ollen ruotsalaisministeri on varmaankin oikeassa, ruotsalaiset tulevat vähemmistönäkin saamaan osakseen suvaitsevaisuutta. Dhimmiyden kohdalla suvaitsevaisuuden määritelmä kuitenkin liikkunee lähempänä sietämistä kuin hyväksyntää, kuten itsekukin voi allaolevasta Wikipedia-määritelmästä päätellä. Miksi minusta kuitenkin tuntuu, että Orbackin ja hänen kaltaistensa mielestä nykyisen valtaväestön tulisi ymmärtää suvaitsevaisuus hyväksymisenä ja vastaanottamisena?

Dhimmi on nimitys islamilaisessa valtiossa asuvalle suvaitun uskon jäsenelle, erityisesti kristitylle tai juutalaiselle, joka alistuu islamin määräämään asemaan. Sana tarkoittaa suojeltua.

Dhimmeillä on vähemmän oikeuksia ja velvotteita kuin muslimilla ja he elävät usein alistetussa asemassa.