Ohjeita aloittelevalle salaliittoteoreetikolle

Esipuhe

Internet on ainakin toistaiseksi siitä erinomainen asia, että siellä kaikenlainen keskustelu ja tiedonlevitys on mahdollista ja hyvin vapaata ilman kontrollia, vaikka rajoituspyrkimykset käyvätkin kuumina useissa maissa, Suomi mukaanlukien. Vapaalla tiedonlevityksellä on myös haittapuolensa.

Kun suuri osa väestöstä on aiheesta tai aiheetta oppinut luottamaan kaikenlaiseen tiedonvälitykseen ja uutisointiin, on terve epäilys kaikkea kirjoitettua kohtaan aiheellista vähäisempää, ja siksi monenlainen väärä tai vääristelty tieto uppoaa joihinkin Internetin käyttäjiin kuin häkä. Erityisesti suosiotaan kasvattavat lukuisat salaliittoteoriat. Tämän vuoksi seuraavassa on lyhyt opas aloitteleville salaliittoteoreetikoille ja muista asiasta kiinnostuneille.

On lienee paikallaan korostaa, etten tällä kirjoituksella halua suinkaan tukea vapaan tiedonvälityksen rajoittamista Internetissä tai muuallakaan. Päinvastoin, kannatan täysin rajoittamatonta tiedonvälitystä, kuten vanhat lukijani hyvin tietävät. Sen sijaan tarkoitukseni on auttaa ihmisiä kehittämään kriittisyyttään, skeptisyyttään ja aivan tervettä, maalaisjärkeen perustuvaa epäilystä erilaisten villien salaliittoteorioiden esittäjiä ja muun hämärän tiedon levittäjiä kohtaan.

Salaliittoteoriat pähkinänkuoressa

Lähes kaikki salaliittoteoriat käsittelevät jollain tavoin vallanpitäjien (tai “todellisten” vallanpitäjien, salaisen eliitin ja maailmanhallituksen) juonia tavallisia ihmisiä kohtaan. Tämä on nähdäkseni merkki sinänsä aivan aiheellisesta epäluulosta vallankäyttäjiä kohtaan, mutta jos epäluulo ja siitä purkautuva toiminta suuntautuu salaliittoteorioiden kehittämiseen ja levittämiseen, niin kaikki tuo voimavara valuu hukkaan.

Yleensä salaliittoteorioissa on siis taustalla jokin pahantahtoinen vallankäyttäjä tai sellaisten ryhmittymä, jonka tarkoitus on edistää jotain ilkeää päämääräänsä toteuttamalla jokin epämiellyttävä tai väkivaltainen teko yleisöltä salassa.

Yleisimpiä salaliittoteorioiden väitettyjä päämääriä ovat muun muassa ihmisten ajatusten kontrollointi, väestönkasvun kontrollointi, eliitin rahan ja vallan lisääminen, huomion harhauttaminen jostakin tärkeästä aiheesta, maailmanhallituksen ja uuden maailmanjärjestyksen (New World Order) luominen, jonkin julkisen teon (hyökkäys, sota, tms.) oikeuttaminen ja niin edelleen.

Yleisimpiä salaliittoteorioiden väitettyjä tekoja ovat muun muassa salamurhat, false flag -operaatiot (esim. 9/11), haitallisten kemikaalien ja säteilyn levittäminen väestön keskuuteen (esim. chemtrails, rokotteet, betaflares) ja erilaiset julkiset huijaukset (esim. ilmastonmuutos).

Tyypillisesti salaliittoteoriat nivoutuvat yhteen toisiinsa ainakin syyllisten (salainen maailmanhallitus tai muu vastaava eliitti) ja mahdollisesti myös päämäärien osalta. Lisäksi ne ovat yleensä kaiken kritiikin yläpuolella ja kaikki aiheellisetkin vasta-argumentit tulkitaan lähestulkoon automaattisesti eliitin levittämäksi disinformaatioksi ja kriitikko eliitin sätkynukeksi.

Kaikki ei ole salaliittoa mikä siltä näyttää

Kuten olen yrittänyt aiemminkin, joidenkin lukijoiden mielestä epäonnistuneesti, tuoda ilmi, mielestäni tietynlaisia tapahtumia tulkitaan aivan liian herkästi salaliittoteorioiksi. On täysin mahdollista ja jopa todennäköistä, että useilla toisistaan täysin riippumattomilla, jopa eri toimialoilla toimivlla, toimijoilla on saatavilla omaa etua keskenään samankaltaisten ja jopa yhtenevien keinojen käyttämisestä. Tällöin on helppo kuvitella, että toimijat ovat keskenään salaliitossa tai jonkun salaliiton ohjauksessa, vaikka näin ei mitenkään välttämättä todellisuudessa ole.

Jos esimerkiksi asian X (oli X sitten totta tai ei) käyttäminen markkinoinnissa ja julkisen sääntelyn lobbaamisessa on hyödyksi toimijoille A, B ja C, niin jokaisen toimijan kannattaa oma-aloitteisesti käyttää asiaa X hyväkseen. Koska tällainen oman edun tavoittelu ei edellytä salaliittoa, ei ole syytä olettaa, että sellainen on olemassa. Usein on toki mahdollista, että toimijat tai osa toimijoista harjoittavat täysin julkisesti keskenään yhteistyötä asian X tiimoilta, mutta sekään ei ole määritelmällisesti salaliitto.

Yksi esimerkki tällaisesta on ihmisen väitetysti aiheuttama ilmastonmuutos (AGW, AGCC tai AGCD), jota jotkut ilmastoskeptikoiksi yleisti luettavat henkilöt pitävät maailmanlaajuisena salaliittona eliitin vallan pönkittämiseksi ja kansan kyykyttämiseksi, jossa ovat mukamas mukana niin YK, maailman hallitukset, Bilderberg-ryhmä, Rooman klubi, Margaret Thatcher, monikansalliset suuryritykset, ympäristöjärjestöt ja niin edelleen.

Vaikka jollakin tai joillakin toimijoista voikin olla esimerkiksi global governance -tyyppisiä (YK) motiiveja oman ilmastohypettämisensä taustalla, se ei silti tarkoita jättimäistä globaalia salaliittoa, sillä jokaisella erillisellä toimijalla voi olla ja onkin omat erilliset syynsä olla mukana luomassa AGW-kuvaa. Esimerkiksi poliitikot lisäävät sillä vaikutusvaltaansa, byrokraatit kasvattavat ohjelmiaan, tiedemiehet saavat lisää rahoitusta, ympäristöjärjestöt kasvavat ja kasvattavat vaikutusvaltaansa, suuryhtiöt (öljy- ja energiayhtiöt mukaanlukien) kasvattavat voittojaan, jne. Kaikilla toimijoilla on oma syynsä ajaa samaa asiaa, joten niiden ei tarvitse olla salaliitossa keskenään, vaikka yhteistyötä saattavat tehdä ja monesti tekevätkin - usein täysin julkisesti.

Salaliittojen ylitsepääsemätön kompastuskivi

Yksikään salaliitto ei pääse yli samasta ongelmasta, joka kohtaa kaikkia vapailla markkinoilla toimivia kartelleja: jokaiselle salaliiton (tai kartellin) yksittäiselle jäsenelle on kannattavampaa pettää salaliitto (tai kartelli), vaikka salaliiton (tai kartellin) jäsenten kokonaishyödyn kannalta olisi parasta, että kaikki pysyisivät kuuliaisesti mukana. Kysymys on siis vangin dilemmasta. Ongelma ainoastaan pahenee salaliiton (tai kartellin) kannalta sitä mukaa, mitä suuremmaksi sen jäsenten määrä kasvaa. Toisin sanoen, todennäköisyys sille, että joku tai jotkut salaliiton jäsenistä pettää salaliiton kasvaa sekä jäsenmäärän että ajan funktiona lähestyen yhtä.

Jos siis puhutaan globaaleista, tuhansien ja taas tuhansien ihmisten tiedossa olevista salaliitoista, jotka ovat toimineet jopa kymmeniä vuosia, niin on jo aika epätodennäköistä, ettei kukaan jäsenistä olisi tullut kaapista todisteiden kera.

Älä usko kaikkea mitä jossain lukee

Aina toisinaan kuitenkin näkee väitettyjen salaliittojen jäsenten tai muiden asiasta mukamas hyvin tietävien paljastuksia salaliitoista. Esimerkiksi äskettäin netissä kiersi nimettömän puolalaisen lentokonemekaanikon kertomus oudoista putkista jonkun lentokoneen viemärijärjestelmän yhteydessä. Tämä oli muka todiste chemtrails-salaliittoteorian (lentokoneiden jättämien tiivistymisjuovien mukana/sijasta levitettävistä väestöön vaikuttavista kemikaaleista) puolesta, mutta kuka tahansahan voi kirjoittaa sellaisen tekstin!

Se, että asia kerrotaan jossain tiedotusvälineessä - televisiossa, sanomalehdessä, internetissä... - ei tee siitä vielä totta. On erittäin tärkeää noudattaa lähdekritiikkiä kaikkien tiedotusvälineiden suhteen, mutta ehkä erityisesti internetin suhteen. Sekä netin että perinteisten medioiden kohdalla on hyvä kiinnittää huomiota sekä kirjoittajan että kyseisen median/sivuston sidonnaisuuksiin: konservatiivisen median niin netissä kuin paperillakin voi odottaa julkaisevan vähintäänkin puolitotuuksia uudistusmielisistä ja samoin hörhömedian voi odottaa julkaisevan hörhöyksiä. Mikään tiedotusväline ei ole poliittisesti tai aatteellisesti sitoutumaton, sillä niitä kaikkia on tekemässä poliittisesti ja aatteellisesti sitoutuneita ihmisiä.

Salaliittojen näkeminen kaikkialla myrkyttää mielesi

Salaliittoteoretisointi voi olla mukava ja mielenkiintoinen harrastus. Erityisesti salaliittoteoreetikkojen seuraaminen ja heidän kanssaan väittely voi olla toisinaan varsin viihdyttävää. Siksi kannattaa olla erityisen varovainen salaliittoteorioihin uskomisen kanssa. Vaikka on periaatteessa ihan mahdollista, että jotkut salaliittoteoriat (JFK?) ovat ainakin osittain aiheellisiakin, jo ensimmäistenkin salaliittoteorioiden kritiikitön hyväksyntä - saati levittäminen totuutena - on merkittävä mielenterveydellinen riski.

Jos otat salaliittoteoriat osaksi maailmankuvaasi, alat ajan myötä nähdä niitä kaikkialla. Vuosikausia ja vuosikymmeniä salaliittoteorioihin maailmankuvansa perustaneet ihmiset ovat jo siinä pisteessä, että juuri mikään ei enää ole ihmisten normaalia, itsekästä toimintaa, vaan lähes kaiken ympärillä - ja varsinkin maailmalla ja politiikassa - tapahtuvan taustalla on jonkinlainen salaliitto ja pahansuopa eliitti. Erityisesti tietenkin salaliittoteoreetikolle itselleen tapahtuvat ikävät asiat ovat aina jonkun salaliiton syytä eivätkä milloinkaan salaliittoteoreetikon itsensä syytä.

Tällainen maailmankuva voi vain haitata ihmisen pyrkimyksiä oman ja läheistensä elämän parantamiseen. Ratkaisujen etsimisen sijaan tällaisen maailmankuvan omaava henkilö keskittyy etsimään syyllisiä tai syntipukkeja ja syyttämään heitä kaikesta pahasta ja vaatimaan heitä ja muita korjaamaan asiat.

Eikö salaliittoja sitten muka ole lainkaan?

Olisi typerää väittää, ettei salaliittoja olisi ollut, olisi nykyään ja tulisi jatkossa olemaan lainkaan. On selvää, että ihmisluonteeseen kuuluu oman edun tavoittelu, ja jos se tuntuu onnistuvan parhaiten juonittelemalla muiden kanssa toisten selän takana, niin silloin niin myös tehdään.

On kuitenkin muistettava, että ihmiset ovat aina omasta näkökulmastaan rationaalisia olentoja eivätkä ryhdy hankkeisiin, joiden subjektiiviset riskit ja haitat ovat suuremmat kuin niiden subjektiiviset hyödyt. Vastaavasti he ryhtyvät hankkeisiin, joiden subjektiiviset hyödyt ovat niiden subjektiivisia riskejä ja haittoja suuremmat. Tämä havainto yhdistettynä aiemmin esiteltyyn salaliittojen kompastuskiveen tuottaa sen johtopäätöksen, että useimmat todelliset salaliitot ovat verrattain pienen piirin juttuja ja sellaisinakin verrattain lyhytikäisiä. Ne alkavat, kun niiden osallistujat kokevat hyötyvänsä salaliitosta enemmän kuin kiinnijäämisestä olisi haittaa ja päättyvät, kun joku tai jotkut osallistujista kokevat salaliiton muuttuneen itselleen epäedulliseksi tai salaliiton paljastamisen itselleen edulliseksi.

Näin ollen esimerkiksi varsin lyhytaikainen ja pienen piirin salahanke John F. Kennedyn raivaamisesta pois tieltä saattaa vaikuttaa jossain määrin uskottavalta, kun taas vuosikymmenien mittaiset ja välttämättä tuhansia ihmisiä käsittävät salahankkeet esimerkiksi ilmastohuijauksesta tai lentokoneiden kemikaalijuovista vaikuttavat erittäin epäuskottavilta.

Loppusanat

Riippumatta siitä kuinka uskottavalta jokin salaliittoteoria vaikuttaa, on hyvä suhtautua siihen terveen skeptisellä mielenkiinnolla, mutta jättää suosiolla ottamatta sitä millään tavoin oman toimintansa pohjaksi. Salaliittoteorioista ja varsinkin -teoreetikoista voi oppia kaikenlaista, mutta ilman konkreettisia todisteita on mieletöntä ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin. Ilman todisteita salaliittoteoriat ovat kuriositeetti eivätkä mitään muuta.

Epäluulo vallanpitäjiä kohtaan toki kannattaa säilyttää, varsinkin jos he eivät kerro kaikkea. Ja milloinkas he olisivat kertoneet? Demokratiassa ei kuitenkaan pitäisi olla mitään syytä pimittää mitään tietoa koko lystin maksajilta eli tavallisilta kansalaisilta...

Sen sijaan todellisen maailman haasteisiin kannattaa paneutua todellisen maailman keinoilla. On lukuisia poliittisia aiheita, joihin eräät tahot yhdistävät varsin villejäkin salaliittoteorioita, kuten jo pariin kertaan mainittu AGW sekä nykyisin erityisesti rahatalous. Sen sijaan, että syyttelisi niiden tiimoilta vihreää YK-eliittiä maailmanhallituksen haikailusta tai juutalaisia pankkiirisukuja New World Orderin luomispyrkimyksistä, kannattaa mieluummin pureutua näiden ongelmien todellisiin kiistakysymyksiin.

Lisäksi kannattaa muistaa, että jos taivaalla näkyy jotain erikoista, niin se erikoisuus voi johtua ihan vaan siitä, että kyseinen ilmiö on harvinainen, etkä vain ole sitä ennen sattunut näkemään.

Loppuun heitän lähinnä huumorimielessä erään villin salaliittoteorian, joka ehkä ansaitsee ajatuksen tai kaksi, mutta ei varmaankaan enempää: Entäpä jos kaikki nykyisin netissä leviävät salaliittoteoriat ovatkin NWO-eliitin itsensä liikkeelle laskemia epäluuloisten kansalaisten harhauttamiseksi todellisista salahankkeista? :-)