Joitakin oleellisimpia uuden Puheenvuoron puutteita

- Bloggaajan omat kommentit ovat vaalean sinisellä eli samalla värillä kuin kommenttien linkit. Näin ollen linkit eivät erotu bloggaajan tai puheenvuorolaisen kommenteista muuten kuin heiluttamalla hiirtä niiden päällä. Linkkien korostaminen esim. b- tai u-tageilla ei myöskään toimi. Korjausehdotus: linkin tai tekstin väri vaihtoon ja/tai linkkeihin alleviivaus.

- Puheenvuoro-uudistusta edeltävät artikkelit ovat menettäneet kappalejakonsa eli kaikki teksti on yhteen pötköön. Näin ollen tekstejä on erittäin ikävää lukea. Kappalejako on kuitenkin tallessa muokkaustilassa, joten korjausehdotus: ylläpito palauttakoon kappalejaon ohjelmallisesti. Ei ole vaikeaa.

- Uuden ulkoasun teksti on liian tiivistä, mikä tekee siitä paikoitellen vaikealukuista hyvin näkevillekin. Korjausehdotus: fontti vaihtoon.

- Kommentointi on säikeistetty siten, että kommentteihin voi vastata suoraan. Vastaus tulee heti vastauksen kohteena olevan kommentin perään, paitsi jos uusi kommentti on jo kolmannella tasolla, jonka jälkeen kommenttiketju toimii perinteisesti. Varsinkin pitkissä ja aktiivisissa keskusteluissa kommenttien ja keskustelun seuraaminen on lähestulkoon mahdotonta uusien kommenttien putkahdellessa milloin mihinkin väliin ja niiden ollessa erittäin huonosti korostettuja. Korjausehdotus: vanha, yksisäikeinen kommenttipalsta takaisin.

- Kommenttien jakautuminen usealle sivulle 300 kommentin rajan ylittyessä on varmasti serveriteknisesti perusteltua, mutta siinäkin on kehitettävää. Esimerkiksi sähköposti-ilmoitukset uusista kommenteista eivät sisällä toimivaa linkkiä, jos uusi kommentti on toisella tai sitä myöhemmällä kommenttisivulla, vaan linkki osoittaa aina ensimmäiselle sivulle. Korjausehdotus: linkki osoittamaan oikeaan kommenttisivuun tai kaikki kommentit yhdelle sivulle. Lisäongelma: jos kommenttien sivutus säilyy, kommenttilinkit menevät potentiaalisesti rikki käyttäjien lisätessä uusia kommentteja aiemmille sivuille. Tällöin sivurajan lähellä olevat kommentit vaihtavat sivua.

- Kommenttien suoralinkit eivät ole näkyvillä vaan sellainen pitää tehdä aina sitä tarvitessa itse. Korjausehdotus: kommenttilinkit näkyviin johonkin, esim kommentin järjestysnumeroon, jonka voisi myös palauttaa.