Ilmastojournalismi hukkasi viimeisenkin häpynsä

Ilmastopaneeli IPCC julkaisee tänään seuraavan raporttinsa ensimmäisen poliittisen yhteenvedon. Useat mediat uutisoivatkin jo heti aamusta, että "Ennakkotietojen mukaan raportissa varoitetaan, että ilman pikaisia toimia maapallon keskilämpötila voi nousta esiteollisista ajoista jopa 5,6 astetta vuosisadan loppuun mennessä. Kahta astetta on pidetty rajana, jonka puitteissa ilmastonmuutos voidaan rajoittaa siedettävälle tasolle." (Malliesimerkin tarjoili HS.)

IPCC:n on odotettu olevan kovan paikan edessä uuden raporttinsa kanssa, kun viimeisen 17 vuoden lämpenemättömyys samaan aikaan ainoastaan kasvaneiden hiilidioksidipäästöjen kanssa on vaikea yhtälö selitettäväksi. Varsinkin kun huipputietokoneistetut ilmastomallit ovat keskimäärin ennustaneet samassa ajassa 0,3 Celsius-asteen lämpenemistä. IPCC:n edellisen raportin (AR4) ennustekuviin lisätyt viimeisimmät havainnot ovat ennusteiden virherajojenkin alapuolella.

Siksi onkin käsittämätöntä, että ennakkouutisoinnissa lyödään se kaikista hälyyttävin paniikkivaihde päälle ja raportoidaan ainoastaan ennustehaarukan yläraja! Suurelta yleisöltä jää näin kokonaan kuulematta, että tänään IPCC:n julkaistavan yhteenvetoraportin viimeisen luonnoksen (AR5 WGI SPM final draft, PDF täällä) mukaan eri skenaarioiden todennäköinen (likely) ennuste maapallon keskilämpötilan nousu vuosisadan loppuun mennessä on 0,3 - 4,8 astetta, kun verrataan vuosien 1986-2005 keskiarvoon.

Uutisissa mainittua "jopa 5,6 astetta" ei muuten mainita IPCC:n viimeisessä luonnoksessa lainkaan, mutta todennäköisesti siihen on päästy tuolla ennustehaarukan 4,8 asteen ylärajalla, mutta muuttamalla vertailuvuosiksi jotain vuosien 1860-1880 paikkeilla, jolloin pieni jääkausi oli lopuillaan ja luonnollinen palautuminen pienestä jääkaudesta alkoi.

Huomasiko kukaan lukijoista, että IPCC:n likely-ennustehaarukan alaraja on 0,3 astetta? Uutisista ei varmasti ainakaan. Tämä siis, kun huomioidaan kaikki neljä IPCC:n skenaariota. Alhaisimman skenaarion oma haarukka on 0,3 - 1,7 astetta, kun taas kuumimman skenaarion välys on 2,6 - 4,8 astetta. Alhaisin skenaario jää kokonaan tuon maagisen eli tuulesta temmatun kahden asteen rajan alapuolelle, kuten jäävät kahden alhaisimman skenaarion keskiarvotkin (1,0 ja 1,8 astetta), eikä kolmannenkaan skenaarion keskiarvo kovin paljon yli mene ollessaan 2,2 astetta.

Vaihtoehtoiset näkemykset medialta luonnollisesti jäivät kokonaan huomiotta tuossa 5,6-hypetyksen lomassa. Eilenhän nimittäin julkaistiin suomeksi valtioista ja YK:sta riippumattoman tutkijaryhmän NIPCC:n vastaavan tieteellisen raportin yhteenveto. Varsinainen NIPCC:n raportti julkaistiin viime viikolla eli samaan aikaan yhteenvedon kanssa. YK:n alaisen IPCC:n käytäntöhän on julkaista poliittisesti muokattu yhteenveto ensin ja varsinainen raportti myöhemmin, ymmärrettävistä syistä toki, ristiriidathan näyttäisivät vähemmän kivoilta.

NIPCC:n raportti ei kuitenkaan pelottele vaan itse asiassa hälventää huolia ilmastonmuutoksesta. Ehkä siinä syy, miksei se mahdu otsikoihin. Huonot uutiset ovat hyviä ja hyvät uutiset huonoja.

Kansainvälisen ilmastopaneelin NIPCC:n laaja katsaus tieteellisestä tutkimuksesta osoittaa, että ihmiskunnan aiheuttama globaali ilmastonmuutos on vähäisempää kuin ilmaston luonnollinen vaihtelu, eikä se ole vaarallista. Globaali ilmasto on ainaisessa muutostilassa. Tällä hetkellä lämpeneminen on pysähtynyt osoittaen jopa vähäistä viilenemistä 1900-luvun keskivaiheen lievän lämpenemisen jälkeen. On varmaa, että samankaltaisia luonnollisia ilmastonvaihteluita esiintyy vastaisuudessakin.

Päättäjien pitäisi vastustaa lobbausryhmien pyrkimyksiä vaientaa sellaiset tutkijat, jotka kyseenalaistavat IPCC:n omaksuman roolin olla ilmastotieteen ainoa auktoriteetti. NIPCC:n “Ilmastonmuutos uudelleenharkittuna II: Fysikaalinen tiede” -julkaisu paljastaa, että tiedeyhteisössä esiintyy paljon epävarmuutta IPCC:n tietokonemallinnuksista, oletuksista ja aihetodisteiden tulkinnasta. Tämä kritiikki ei tule tiedeyhteisön laidalta: se todetaan selvästi ja toistetaan tuhansissa vertaisarvioidun tiedekirjallisuuden artikkeleissa.

NIPCC:n raportin suomenkielinen yhteenveto löytyy PDF:nä täältä. Rehellisyyden nimissä minun on myönnettävä, että minulla oli kohtuullisen suuri rooli suomennoksen teossa, vaikka en siitä kokonaan kunniaa voikaan ottaa. Haluankin tässä yhteydessä kiittää seitsemää vapaaehtoista suomentajaa ja oikolukijaa, sekä tietysti NIPCC:n vapaaehtoisia tiedemiehiä heidän omasta työstään.

Auringon aktiivisuuden ennustetaan hiipuvan – miten käy ilmastonmuutoksen?

Eilen Yhdysvaltain Tähtitieteellinen Seuran (American Astronomical Society, AAS) aurinkofyysikkojen vuosittaisessa kokoontumisessa julkaistiin eräänlainen uutispommi: kolme eri tutkimuslinjaa ennustaa auringon aktiivisuuden vaipuvan eräänlaiseen horrostilaan seuraaviksi vuosikymmeniksi. Nykyinen varsin vaisuksi jäävä aurinkosykli #24 on parhaillaan lähestymässä huippuaan, jonka ennakoidaan tapahtuvan toukokuussa 2013, minkä jälkeen se hiipuu, mutta joidenkin arvioiden mukaan auringon seuraava 11-vuotinen sykli, #25, saattaa jäädä jopa olemattomaksi auringon aktiivisuudella ja aurinkopilkuilla mitattuna. Tämä olisi jopa huolestuttava merkki Daltonin tai Maunderin minimien toisintumisesta.

Daltonin ja Maunderin minimit yhdistetään yleisesti kylmään ilmastoon. Aurinko on loppujen lopuksi maapallon ja sen ilmaston ainoa todella merkittävä energianlähde, joten asialla on merkitystä. Jos auringon aktiivisuuden lasku aiheuttaa maapallon ilmaston viilenemistä, mikään mielekäs määrä ihmisen tuottamaa hiilidioksidia tai metaania ei pysty sitä peruuttamaan.

Tästä päästään siihen, että kylmyys on ihan aikuisten oikeasti ikävämpi juttu kuin lämpimyys. Lämpöön ja lämpenemiseen voidaan sopeutua, esimerkiksi maanviljelyksessä lajikkeita vaihtamalla, mutta kylmyyteen ja kylmenemiseen sopeutuminen on huomattavasti vaikeampaa, esimerkiksi maanviljelyksessä lajikkeen kuin lajikkeen sadot pienenevät kylmenemisen myötä.

Vastaavasti siinä missä lämpeneminen yleisesti ottaen vähentää pakottavaa tarvetta energiankäytölle, kylmeneminen pääsääntöisesti lisää sitä. Lämpimämmässäkin voi asua, mutta kylmyys tappaa, joten esimerkiksi asuntojen lämmittäminen on melko oleellista ja ilmaston mahdollinen viileneminen heijastuu suoraan sen tarpeeseen ja kustannuksiin.

On huomattava, että jos tutkijoiden ennusteet auringon vaipumisesta horrokseen pitävät paikkansa, nykyinen keskustelu ihmisen aiheuttamasta ilmastonlämpenemisestä muuttuu merkityksettömäksi ainakin seuraaviksi kolmeksi, viideksi tai jopa seitsemäksi vuosikymmeneksi. Vaikka ihminen hiilipäästöillään lämmittäisikin ilmastoa, se vaikutus pääsisi jatkumaan vasta useiden vuosikymmenien päästä - siihen asti meidän olisi siedettävä kylmempää ilmastoa.

Kysynkin siis edelleen, kuten aiemmin Ilmastofoorumi ry:n puheenjohtajana ollessani usein kysyin, että mikä on nykyisten ilmaston lämpenemistä vastaan suunnattujen poliittisten toimien poistumisstrategia siinä tilanteessa, että ilmasto ei lämpenekään tai jopa viilenee? Kysymys on oleellinen, koska ilmastotoimet aiheuttavat kustannuksia, esimerkiksi energiantuotantoa ohjataan tehottomampaan ja kalliimpaan suuntaan, mikä voi olla - ja anteeksi dramaattisuuteni, mutta se ei ole liioiteltua - elämän ja kuoleman kysymys ilmaston mahdollisesti viiletessä nopeastikin.

Jos esimerkiksi täällä Suomessa tulee oikeasti kylmä, eikä energiantuotantokapasiteetti enää riitä siihen vastaamaan, ja muualla vallitsevan saman tilanteen vuoksi tuontisähköäkään ei ole saatavilla, niin täälläkin ihmiset alkavat pitkästä aikaa kuolla kylmyyteen. Ensimmäisinä köyhät sekä yksinelävät vanhukset. Suomessakin mutta erityisesti globaalisti merkittäväksi ongelmaksi nousee myös satojen pieneneminen ja jopa osittainen tuhoutuminen (kato), minkä seuraukset ruoan hinnoille ja äärimmäisessä köyhyydessä elävien ravitsemukselle lienevät ilmeiset.

Miten siis päästökauppa, tuulimyllyt, biopolttoaineet ja hehkulamppukielto torjuvat kylmyyttä ja sen vaikutuksia? Tai oikeammin, miten ne saadaan tarvittaessa purettua mahdollisimman nopeasti, jotta niiden haitat kylmyyteen sopeutumiselle jäävät mahdollisimman vähäisiksi? Onko tätä edes suunniteltu yhtään etukäteen?

Tiedän toki, että kysymyksiini ei tule vastauksia. Ilmastonlämpenemisen dogma on niin vahva, että näitä asioita ei ole riittävän korkealla tasolla edes mietitty saati tiedostettu. Tuulimyllyjä pystytetään jatkossakin syrjäyttämään luotettavampaa ja skaalautuvampaa energiaa ja sademetsiä poltetaan jatkossakin öljypalmuviljelmien tieltä. Ja köyhät jäätyvät kuoliaiksi, jos eivät ehdi nääntyä nälkään sitä ennen.

Lisää lukemista:

Ohjeita aloittelevalle salaliittoteoreetikolle

Esipuhe

Internet on ainakin toistaiseksi siitä erinomainen asia, että siellä kaikenlainen keskustelu ja tiedonlevitys on mahdollista ja hyvin vapaata ilman kontrollia, vaikka rajoituspyrkimykset käyvätkin kuumina useissa maissa, Suomi mukaanlukien. Vapaalla tiedonlevityksellä on myös haittapuolensa.

Kun suuri osa väestöstä on aiheesta tai aiheetta oppinut luottamaan kaikenlaiseen tiedonvälitykseen ja uutisointiin, on terve epäilys kaikkea kirjoitettua kohtaan aiheellista vähäisempää, ja siksi monenlainen väärä tai vääristelty tieto uppoaa joihinkin Internetin käyttäjiin kuin häkä. Erityisesti suosiotaan kasvattavat lukuisat salaliittoteoriat. Tämän vuoksi seuraavassa on lyhyt opas aloitteleville salaliittoteoreetikoille ja muista asiasta kiinnostuneille.

On lienee paikallaan korostaa, etten tällä kirjoituksella halua suinkaan tukea vapaan tiedonvälityksen rajoittamista Internetissä tai muuallakaan. Päinvastoin, kannatan täysin rajoittamatonta tiedonvälitystä, kuten vanhat lukijani hyvin tietävät. Sen sijaan tarkoitukseni on auttaa ihmisiä kehittämään kriittisyyttään, skeptisyyttään ja aivan tervettä, maalaisjärkeen perustuvaa epäilystä erilaisten villien salaliittoteorioiden esittäjiä ja muun hämärän tiedon levittäjiä kohtaan.

Salaliittoteoriat pähkinänkuoressa

Lähes kaikki salaliittoteoriat käsittelevät jollain tavoin vallanpitäjien (tai “todellisten” vallanpitäjien, salaisen eliitin ja maailmanhallituksen) juonia tavallisia ihmisiä kohtaan. Tämä on nähdäkseni merkki sinänsä aivan aiheellisesta epäluulosta vallankäyttäjiä kohtaan, mutta jos epäluulo ja siitä purkautuva toiminta suuntautuu salaliittoteorioiden kehittämiseen ja levittämiseen, niin kaikki tuo voimavara valuu hukkaan.

Yleensä salaliittoteorioissa on siis taustalla jokin pahantahtoinen vallankäyttäjä tai sellaisten ryhmittymä, jonka tarkoitus on edistää jotain ilkeää päämääräänsä toteuttamalla jokin epämiellyttävä tai väkivaltainen teko yleisöltä salassa.

Yleisimpiä salaliittoteorioiden väitettyjä päämääriä ovat muun muassa ihmisten ajatusten kontrollointi, väestönkasvun kontrollointi, eliitin rahan ja vallan lisääminen, huomion harhauttaminen jostakin tärkeästä aiheesta, maailmanhallituksen ja uuden maailmanjärjestyksen (New World Order) luominen, jonkin julkisen teon (hyökkäys, sota, tms.) oikeuttaminen ja niin edelleen.

Yleisimpiä salaliittoteorioiden väitettyjä tekoja ovat muun muassa salamurhat, false flag -operaatiot (esim. 9/11), haitallisten kemikaalien ja säteilyn levittäminen väestön keskuuteen (esim. chemtrails, rokotteet, betaflares) ja erilaiset julkiset huijaukset (esim. ilmastonmuutos).

Tyypillisesti salaliittoteoriat nivoutuvat yhteen toisiinsa ainakin syyllisten (salainen maailmanhallitus tai muu vastaava eliitti) ja mahdollisesti myös päämäärien osalta. Lisäksi ne ovat yleensä kaiken kritiikin yläpuolella ja kaikki aiheellisetkin vasta-argumentit tulkitaan lähestulkoon automaattisesti eliitin levittämäksi disinformaatioksi ja kriitikko eliitin sätkynukeksi.

Kaikki ei ole salaliittoa mikä siltä näyttää

Kuten olen yrittänyt aiemminkin, joidenkin lukijoiden mielestä epäonnistuneesti, tuoda ilmi, mielestäni tietynlaisia tapahtumia tulkitaan aivan liian herkästi salaliittoteorioiksi. On täysin mahdollista ja jopa todennäköistä, että useilla toisistaan täysin riippumattomilla, jopa eri toimialoilla toimivlla, toimijoilla on saatavilla omaa etua keskenään samankaltaisten ja jopa yhtenevien keinojen käyttämisestä. Tällöin on helppo kuvitella, että toimijat ovat keskenään salaliitossa tai jonkun salaliiton ohjauksessa, vaikka näin ei mitenkään välttämättä todellisuudessa ole.

Jos esimerkiksi asian X (oli X sitten totta tai ei) käyttäminen markkinoinnissa ja julkisen sääntelyn lobbaamisessa on hyödyksi toimijoille A, B ja C, niin jokaisen toimijan kannattaa oma-aloitteisesti käyttää asiaa X hyväkseen. Koska tällainen oman edun tavoittelu ei edellytä salaliittoa, ei ole syytä olettaa, että sellainen on olemassa. Usein on toki mahdollista, että toimijat tai osa toimijoista harjoittavat täysin julkisesti keskenään yhteistyötä asian X tiimoilta, mutta sekään ei ole määritelmällisesti salaliitto.

Yksi esimerkki tällaisesta on ihmisen väitetysti aiheuttama ilmastonmuutos (AGW, AGCC tai AGCD), jota jotkut ilmastoskeptikoiksi yleisti luettavat henkilöt pitävät maailmanlaajuisena salaliittona eliitin vallan pönkittämiseksi ja kansan kyykyttämiseksi, jossa ovat mukamas mukana niin YK, maailman hallitukset, Bilderberg-ryhmä, Rooman klubi, Margaret Thatcher, monikansalliset suuryritykset, ympäristöjärjestöt ja niin edelleen.

Vaikka jollakin tai joillakin toimijoista voikin olla esimerkiksi global governance -tyyppisiä (YK) motiiveja oman ilmastohypettämisensä taustalla, se ei silti tarkoita jättimäistä globaalia salaliittoa, sillä jokaisella erillisellä toimijalla voi olla ja onkin omat erilliset syynsä olla mukana luomassa AGW-kuvaa. Esimerkiksi poliitikot lisäävät sillä vaikutusvaltaansa, byrokraatit kasvattavat ohjelmiaan, tiedemiehet saavat lisää rahoitusta, ympäristöjärjestöt kasvavat ja kasvattavat vaikutusvaltaansa, suuryhtiöt (öljy- ja energiayhtiöt mukaanlukien) kasvattavat voittojaan, jne. Kaikilla toimijoilla on oma syynsä ajaa samaa asiaa, joten niiden ei tarvitse olla salaliitossa keskenään, vaikka yhteistyötä saattavat tehdä ja monesti tekevätkin - usein täysin julkisesti.

Salaliittojen ylitsepääsemätön kompastuskivi

Yksikään salaliitto ei pääse yli samasta ongelmasta, joka kohtaa kaikkia vapailla markkinoilla toimivia kartelleja: jokaiselle salaliiton (tai kartellin) yksittäiselle jäsenelle on kannattavampaa pettää salaliitto (tai kartelli), vaikka salaliiton (tai kartellin) jäsenten kokonaishyödyn kannalta olisi parasta, että kaikki pysyisivät kuuliaisesti mukana. Kysymys on siis vangin dilemmasta. Ongelma ainoastaan pahenee salaliiton (tai kartellin) kannalta sitä mukaa, mitä suuremmaksi sen jäsenten määrä kasvaa. Toisin sanoen, todennäköisyys sille, että joku tai jotkut salaliiton jäsenistä pettää salaliiton kasvaa sekä jäsenmäärän että ajan funktiona lähestyen yhtä.

Jos siis puhutaan globaaleista, tuhansien ja taas tuhansien ihmisten tiedossa olevista salaliitoista, jotka ovat toimineet jopa kymmeniä vuosia, niin on jo aika epätodennäköistä, ettei kukaan jäsenistä olisi tullut kaapista todisteiden kera.

Älä usko kaikkea mitä jossain lukee

Aina toisinaan kuitenkin näkee väitettyjen salaliittojen jäsenten tai muiden asiasta mukamas hyvin tietävien paljastuksia salaliitoista. Esimerkiksi äskettäin netissä kiersi nimettömän puolalaisen lentokonemekaanikon kertomus oudoista putkista jonkun lentokoneen viemärijärjestelmän yhteydessä. Tämä oli muka todiste chemtrails-salaliittoteorian (lentokoneiden jättämien tiivistymisjuovien mukana/sijasta levitettävistä väestöön vaikuttavista kemikaaleista) puolesta, mutta kuka tahansahan voi kirjoittaa sellaisen tekstin!

Se, että asia kerrotaan jossain tiedotusvälineessä - televisiossa, sanomalehdessä, internetissä... - ei tee siitä vielä totta. On erittäin tärkeää noudattaa lähdekritiikkiä kaikkien tiedotusvälineiden suhteen, mutta ehkä erityisesti internetin suhteen. Sekä netin että perinteisten medioiden kohdalla on hyvä kiinnittää huomiota sekä kirjoittajan että kyseisen median/sivuston sidonnaisuuksiin: konservatiivisen median niin netissä kuin paperillakin voi odottaa julkaisevan vähintäänkin puolitotuuksia uudistusmielisistä ja samoin hörhömedian voi odottaa julkaisevan hörhöyksiä. Mikään tiedotusväline ei ole poliittisesti tai aatteellisesti sitoutumaton, sillä niitä kaikkia on tekemässä poliittisesti ja aatteellisesti sitoutuneita ihmisiä.

Salaliittojen näkeminen kaikkialla myrkyttää mielesi

Salaliittoteoretisointi voi olla mukava ja mielenkiintoinen harrastus. Erityisesti salaliittoteoreetikkojen seuraaminen ja heidän kanssaan väittely voi olla toisinaan varsin viihdyttävää. Siksi kannattaa olla erityisen varovainen salaliittoteorioihin uskomisen kanssa. Vaikka on periaatteessa ihan mahdollista, että jotkut salaliittoteoriat (JFK?) ovat ainakin osittain aiheellisiakin, jo ensimmäistenkin salaliittoteorioiden kritiikitön hyväksyntä - saati levittäminen totuutena - on merkittävä mielenterveydellinen riski.

Jos otat salaliittoteoriat osaksi maailmankuvaasi, alat ajan myötä nähdä niitä kaikkialla. Vuosikausia ja vuosikymmeniä salaliittoteorioihin maailmankuvansa perustaneet ihmiset ovat jo siinä pisteessä, että juuri mikään ei enää ole ihmisten normaalia, itsekästä toimintaa, vaan lähes kaiken ympärillä - ja varsinkin maailmalla ja politiikassa - tapahtuvan taustalla on jonkinlainen salaliitto ja pahansuopa eliitti. Erityisesti tietenkin salaliittoteoreetikolle itselleen tapahtuvat ikävät asiat ovat aina jonkun salaliiton syytä eivätkä milloinkaan salaliittoteoreetikon itsensä syytä.

Tällainen maailmankuva voi vain haitata ihmisen pyrkimyksiä oman ja läheistensä elämän parantamiseen. Ratkaisujen etsimisen sijaan tällaisen maailmankuvan omaava henkilö keskittyy etsimään syyllisiä tai syntipukkeja ja syyttämään heitä kaikesta pahasta ja vaatimaan heitä ja muita korjaamaan asiat.

Eikö salaliittoja sitten muka ole lainkaan?

Olisi typerää väittää, ettei salaliittoja olisi ollut, olisi nykyään ja tulisi jatkossa olemaan lainkaan. On selvää, että ihmisluonteeseen kuuluu oman edun tavoittelu, ja jos se tuntuu onnistuvan parhaiten juonittelemalla muiden kanssa toisten selän takana, niin silloin niin myös tehdään.

On kuitenkin muistettava, että ihmiset ovat aina omasta näkökulmastaan rationaalisia olentoja eivätkä ryhdy hankkeisiin, joiden subjektiiviset riskit ja haitat ovat suuremmat kuin niiden subjektiiviset hyödyt. Vastaavasti he ryhtyvät hankkeisiin, joiden subjektiiviset hyödyt ovat niiden subjektiivisia riskejä ja haittoja suuremmat. Tämä havainto yhdistettynä aiemmin esiteltyyn salaliittojen kompastuskiveen tuottaa sen johtopäätöksen, että useimmat todelliset salaliitot ovat verrattain pienen piirin juttuja ja sellaisinakin verrattain lyhytikäisiä. Ne alkavat, kun niiden osallistujat kokevat hyötyvänsä salaliitosta enemmän kuin kiinnijäämisestä olisi haittaa ja päättyvät, kun joku tai jotkut osallistujista kokevat salaliiton muuttuneen itselleen epäedulliseksi tai salaliiton paljastamisen itselleen edulliseksi.

Näin ollen esimerkiksi varsin lyhytaikainen ja pienen piirin salahanke John F. Kennedyn raivaamisesta pois tieltä saattaa vaikuttaa jossain määrin uskottavalta, kun taas vuosikymmenien mittaiset ja välttämättä tuhansia ihmisiä käsittävät salahankkeet esimerkiksi ilmastohuijauksesta tai lentokoneiden kemikaalijuovista vaikuttavat erittäin epäuskottavilta.

Loppusanat

Riippumatta siitä kuinka uskottavalta jokin salaliittoteoria vaikuttaa, on hyvä suhtautua siihen terveen skeptisellä mielenkiinnolla, mutta jättää suosiolla ottamatta sitä millään tavoin oman toimintansa pohjaksi. Salaliittoteorioista ja varsinkin -teoreetikoista voi oppia kaikenlaista, mutta ilman konkreettisia todisteita on mieletöntä ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin. Ilman todisteita salaliittoteoriat ovat kuriositeetti eivätkä mitään muuta.

Epäluulo vallanpitäjiä kohtaan toki kannattaa säilyttää, varsinkin jos he eivät kerro kaikkea. Ja milloinkas he olisivat kertoneet? Demokratiassa ei kuitenkaan pitäisi olla mitään syytä pimittää mitään tietoa koko lystin maksajilta eli tavallisilta kansalaisilta...

Sen sijaan todellisen maailman haasteisiin kannattaa paneutua todellisen maailman keinoilla. On lukuisia poliittisia aiheita, joihin eräät tahot yhdistävät varsin villejäkin salaliittoteorioita, kuten jo pariin kertaan mainittu AGW sekä nykyisin erityisesti rahatalous. Sen sijaan, että syyttelisi niiden tiimoilta vihreää YK-eliittiä maailmanhallituksen haikailusta tai juutalaisia pankkiirisukuja New World Orderin luomispyrkimyksistä, kannattaa mieluummin pureutua näiden ongelmien todellisiin kiistakysymyksiin.

Lisäksi kannattaa muistaa, että jos taivaalla näkyy jotain erikoista, niin se erikoisuus voi johtua ihan vaan siitä, että kyseinen ilmiö on harvinainen, etkä vain ole sitä ennen sattunut näkemään.

Loppuun heitän lähinnä huumorimielessä erään villin salaliittoteorian, joka ehkä ansaitsee ajatuksen tai kaksi, mutta ei varmaankaan enempää: Entäpä jos kaikki nykyisin netissä leviävät salaliittoteoriat ovatkin NWO-eliitin itsensä liikkeelle laskemia epäluuloisten kansalaisten harhauttamiseksi todellisista salahankkeista? :-)

Ilmastonmuutos "todistettu" – entä sitten?

Uusi Suomi uutisoi tänään varsin pitkällä jutulla ilmastonmuutoksen olevan nyt todistetun, kun Ilmatieteen laitoksen tutkijoiden mukaan Suomessa vuosikymmenen keskilämpötila 1930-luvulta lähtien on noussut kokonaiset kolme asteen kymmenystä. Jutussa todetaan monta kertaa otsikkoa myöten, että ilmastonmuutos on nyt todistettu ja vieläpä tosiasia. No, jopas nyt, pitäisikö tässä ilmastoskeptikoiden sitten ryömiä takaisin likaisiin koloihinsa ja olla hiljaa, vai mitä tällä tosiasioiden toistamisella oikein haetaan?

Otetaan nyt aluksi nyt vaikka sellainen letkautus, että Ilmatieteen laitoksella ja meteorologian opinnoissa on ilmeisesti jäänyt tieteen filosofian perusteet vähemmälle, sillä Karl Popperista lähtien on ollut selvää, että tieteessä ei todisteta mitään tosiasiaksi, vaan testataan teorioita, todistetaan niitä vääriksi ja tietyin varauksin luotetaan niihin, joita ei vielä ole todistettu vääriksi. Jonkin teorian todistaminen oikeaksi ja tosiasiaksi edellyttää kaikkien datapisteiden havainnoimista, mikä on luonnontieteissä äärimmäisen harvoin ylipäätään mahdollista.

Mutta letkauttelu sikseen. Katsotaanpa, mitä YK:n hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC sanoo ilmastonmuutoksesta. IPCC:n mukaan viime vuosisadalla maapallon ilmasto on lämmennyt keskimäärin 0,7 °C ja kuluvan vuosisadan aikana lisää lämpöä pitäisi tulla keskimäärin kahdesta neljään astetta. Sekä menneellä että kuluvalla vuosisadalla lämpenemisen piti ja pitäisi keskittyä pohjoisille leveysasteille ja vähäisessä määrin tropiikkiin.

Maantieteestä tiedämme, että Suomi on noilla pohjoisilla leveysasteilla. Täällä siis olisi pitänyt viime vuosisadalla lämmetä selvästi enemmän kuin tuo maapallon keskimääräinen 0,7 °C. Ja nyt Ilmatieteen laitos sitten julistaa, että ilmastonmuutos on todistettu sillä, että seitsemässä vuosikymmenessä - viime vuosisadan lämpimimmän vuosikymmenen eli 1930-luvun jälkeen - Suomessa lämpeni tosiaan ne kokonaiset 0,3 astetta! Hmm. Jokin tässä nyt ei aivan täsmää, mutta jätän Ilmatieteen laitoksen tutkijoille kotitehtäväksi selvittää mikä ihme se mahtaa olla.

Lopuksi kiinnittäisin huomiota sellaiseen pieneen sivuseikkaan, että maapallon - saati Suomen - ilmaston keskimääräinen lämpeneminen viime vuosisadalla ei ole ollut juurikaan kyseenalainen. Onhan se ihan luotettavista mittareista nähty ja tilastoitu asia. Huolta on toki kannettu kaupunkien lämpösaarekeilmiön vaikutuksista mittarituloksiin, varsinkin kun maaseudun mittauspisteitä on kautta maailman lopetettu ja mittarointi on keskittynyt kasvaviin kaupunkeihin. Siltikään viime vuosisadan lämpeneminen ei ole ollut kiistanalaista. Sen kuuluttaminen ei muuta mitään eikä oikeastaan tässä vaiheessa enää ole edes mikään uutinen.

Kuitenkaan se, että ilmasto todistettavasti on lämmennyt, ei ensinnäkään kerro yhtään mitään siitä, mistä tuo lämpeneminen johtuu, eikä toisekseen yhtään mitään myöskään siitä, että lämpeneekö ilmasto jatkossakin vai ei.

Toisin sanoen, se että keskilämpötilat ovat nousseet, ei yksinään riitä todistusaineistoksi tukemaan sen paremmin sitä teoriaa, jonka mukaan ilmastoa lämmittävät ihmiskunnan tuottamat kasvihuonekaasut, kuin sitäkään teoriaa, jonka mukaan viime vuosisadan lämpeneminen on vain tai pääosin luonnollista vaihtelua. Silti näiden likimain kiistattomien mittaustulosten uutisoinnissa on jostain syystä aina se pohjavire, että kysymys on ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta eikä mistään muusta.

Jos taas menneistä lämpötiloista voisi suoraan päätellä tulevat lämpötilat, niin viimeisten seitsemän vuosikymmenen perusteella voimme johtaa, että jo 700 vuoden kuluttua Suomessa on lämmennyt kokonaista kolme täyttä astetta, mikä ei ole nykyisten ilmastopelkojen kannalta kovin hälyttävää. (Mutta lämpeneminenhän toki kiihtyy, eikös vaan. Sitä ei vaan niistä menneistä lämpötiloista näe. ;-)) Jos taas otamme hieman pidemmän tarkkailuvälin, vaikkapa joitakin tuhansia vuosia, niin on täysin selvää, että tuota pikaa, jo joidenkin satojen tai tuhansien vuosien päästä käsissämme on uusi jääkausi.

Kuten todettua, ilmastonlämpeneminen itsessään ei kerro mitään sen syistä eikä sen jatkumisesta. Mutta koska ilmeisestikään sen syistä eikä jatkumisesta ole enää mitään kunnollista sanottavaa, keskitytään jauhamaan siitä menneestä lämpenemisestä ad nauseam. Miten minusta jotenkin tuntuu myös siltä, että nämä perättäiset kunnon talvet ja vieläpä tämän talven erityisen kunnolliset pakkaset ovat menneet niin sanotusti jonkun housuun siellä Ilmatieteen laitoksella, minkä vuoksi siellä koetaan jotain erityistä tarvetta muistutella lämpenemisestä näin pakkasten keskellä?

Eihän siitä ole edes kymmentä kuukautta, kun olin A-talk-ohjelmassa keskustelemassa ympäristöministeri Paula Lehtomäen ja Ilmatieteen laitoksen johtaja Mikko Alestalon kanssa näistä ilmastoasioista, ja nämä molemmat vakuuttivat yhtenä suuna, että kunnon talvia on entistä harvemmin, enää vain kerran kahdessakymmenessä vuodessa ja myöhemmin vielä harvemmin... Jos tieto pitää vielä kutinsa, niin seuraavaa kahta perättäistä kunnon talvea voinemme odotella sitten noin neljän vuosisadan päästä, vai mitä?

Demari lyttää ilmastoskeptikot – tai sitten ei

En ole tainnut koskaan lukea Uutispäivä Demarin printtiversiota, jos ei lasketa sen jonkun viikko- tai kuukausiliitteen taannoista Vapaus-numeroa, josta luin Sampo Syreenin artikkelin vapaudesta. Se oli hyvä artikkeli, mutta Sampo ei olekaan demari. Muuten en katso menettäneeni mitään jättäessäni lehdykän omaan arvoonsa. Nyt oli kuitenkin luettava, sillä olinhan itse ollut haastateltavana Demarin 30.11. julkaisemaan ilmastojuttuun.

Täytyy sanoa, että mielikuva lehdestä ei parantunut. Se ei ollut tietenkään yllättävää, sillä "toimittajan" asenteellisuus löi aika vahvasti läpi jo puhelimessa. Käyn tässä blogauksessa läpi artikkelin pahimmat epäkohdat. Itse artikkeli on luettavissa tästä linkistä. Nettiversio täällä.

Avauslause: "Suomen ilmastoskeptikoiden joukossa ei ole ainuttakaan, jolla olisi ilmastotieteellinen koulutus."

Tämän väitteen kirjoittaja ilmeisesti perustaa allekirjoittaneen todistukseen siitä, että Ilmastofoorumi ry:n jäseninä ei ole ilmastotutkijoita (tai ainakaan sellaiseksi tunnustautuneita). Allekirjoittaneen ja myös jututetun Boris Winterhalterin väitteet siitä, että ilmastotutkimusta työkseen tekevillä on hyviä ja ymmärrettäviä syitä olla tulematta ilmastokaapista ulos, kirjoittaja kumoaa Ilmatieteen laitoksen ilmastonmuutosyksikön päällikön lausunnolla ottamatta lainkaan huomioon, että kyseisellä päälliköllä saattaa olla oma lehmä ojassa puhuessaan konsensuksen puolesta.

Ilmastotieteellistä koulutusta ei muuten ole kenelläkään, vaan ilmastotutkimus on poikkitieteellinen tutkimusala, johon osallistuu muun muassa meteorologeja, fyysikoita, matemaatikkoja, tilastotieteilijöitä - ja myös niitä geologeja, joiden asiantuntemusta kirjoittaja vähättelee. Kokonaisvaltaisen "ilmastotieteellisen" kuvan omaavat tiedemiehet ovat erittäin harvassa jakolinjan molemmin puolin, eikä "ilmastotiedettä" ole minkään yliopiston koulutusohjelmassa.

Sitä paitsi, koska ilmastokeskustelussa ei ole kysymys tieteestä vaan politiikasta, kuten myöhemmin ilmenee, niin mitä merkitystä sillä on, onko skeptikoissa mukana ilmastotutkijoita vai ei? Ainakin oman kritiikkini kärki kohdistuu nimenomaan ilmastopolitiikkaan, vaikka siitä tieteestäkin joutuu toki väkisin jatkuvasti puhumaan.

"Koulutuksen sijaan ilmastoskeptikoiden nokkamiehiä näyttää yhdistävän arvomaailma. Yllättävän moni ilmastonmuutoskriittisen Ilmastofoorumi ry:n aktiiveista ajaa mahdollisimman suurta markkinoiden vapautta, ja yhdistyksen johdosta löytyy yhteyksiä liberaalipuolueeseen." ... "Yllättävän monella nokkamiehistä on myös libertaarit arvot. Libertarismiin kuuluu ajatus mahdollisimman suuresta yksilöiden ja markkinoiden vapaudesta. Suomessa aatetta edustaa Liberaalit-puolue."

No niin! Toisin sanoen ilmastoskeptikot ovat kirjoittajan mukaan riistokapitalisteja, jotka rahankiilto silmissä haluavat tuhota maapallon. Olipas omaperäinen veto! No, kuten kirjoittajalle puhelimessakin totesin, yhteydet Liberaaleihin ja libertaareihin ovat nähdäkseni lähinnä sattumanvaraisia. 

Ilmiö, jota "toimittaja" tässä hakee, on se, että yhdistystoiminnasta kiinnostuneet henkilöt tuppaavat osallistumaan useiden eri yhdistysten toimintaan omien kiinnostuksen kohteidensa puitteissa. Koska liberaaleja on vähän ja yhdistystoiminnasta kiinnostuneita sellaisia vielä vähemmän, ei ole mitenkään ihmeellistä, että Liberaaleissa toimivia liberaaleja toimii myös muissa yhdistyksissä, kuten Ilmastofoorumi ry:ssä. Muiden puolueiden kannattajia on enemmän, joten on huomattavasti epätodennäköisempää, että muita puolueita kannattavat ilmastoskeptikot sattuisivat olemaan aktiivisia ilmastoyhdistyksen lisäksi myös omien puolueidensa johdossa.

Ilmastoskeptikoiden puoluekantoja on muuten tutkittukin, minkä "toimittaja" olisi kyllä halutessaan helposti netistä selvittänyt. Ilmastofoorumi ry nimittäin teki vuonna 2008 netissä kyselytutkimuksen, johon vastasi yli tuhat ihmistä. Skeptikoiden (eli kyselyssä kriittisesti ilmastokysymyksiin suhtautuneiden) suurimmat puoluekannat olivat järjestyksessä Perussuomalaiset ja Keskusta sekä kutakuinkin tasapäisinä Kokoomus ja SDP. Liberaaleja vastanneista taisi olla muutamia, joka tapauksessa alle kymmenen, eli todennäköisesti pitkälle samoja henkilöitä joihin tässäkin viitataan.

Muuten, Liberaalit ry ei edusta libertarismia vaan sosiaaliliberalismia. Virhe on perustavanlaatuinen, sillä periaatteessa sosiaaliliberaali ohjelma ei kovin merkittävästi poikkea vasemmistopuolueiden ohjelmista eikä ole lainkaan libertarismin mukainen. Poliittisen "toimittajan" luulisi olevan selvillä edes poliittisista kysymyksistä. Mutta eihän sitä kaikkea (mitään?) voi toivoa.

"[Ilmastofoorumi ry:n] puheenjohtajana toimii Pasi Matilainen..."

Itse asiassa olen ex-puheenjohtaja, mutta erosin tehtävästä vasta Demarin jutun ilmestymisen jälkeen. (Asiaan ei muuten liittynyt mitään draamaa, vaan kysymyksessä on allekirjoittaneen ekspatriaatio eli pidempiaikainen työhön liittyvä maastamuutto, jonka kanssa mitkään luottamustoimet eivät ole kovin yhteensopivia.)

", jolla on atk-laitteistoja ja ohjelmointikonsultointia tarjoava yritys."

Täh?! Ilmeisesti "toimittaja" osaa kuin osaakin käyttää Googlea, vaikka ei edellä mainittua kyselytutkimusta ollutkaan löytänyt. Soisi hänen silti myös tarkistavansa tietonsa. JSN:n ohjeet eivät koskene puoluelehtien palkkalaisia? Joka tapauksessa, tässä viitattaneen 2008 kunnallisvaalien ajaksi perustamaani toiminimeen, jonka edellä mainittu toimiala on puhtaasti verohallinnon keksintöä. Itse kirjoitin perustamislomakkeeseen toimialaksi "IT-konsultointi", mutta se ei ilmeisesti ollut validi. Toiminimi oli olemassa Sosiaalinen Vaalikone -palvelua varten, joka taidettiin muuten silloin mainita myös jossain demari.fi-sivuston artikkelissa. Lakkautin toiminimen alkuvuodesta 2009, mutta se roikkuu edelleen netin erilaisten yrityshakemistojen sivuilla. (Soittelevatkin penteleet vieläkin! Pro tip: älä koskaan käytä omaa puhelinnumeroasi yrityksen tiedoissa vaan avaa yritykselle oma liittymä.) Todellisuudessa olen (IT-alan) palkkatyöläinen, mutta joo, sehän ei varmaan sopisi "toimittajan" maalaamaan mielikuvaan yhtä hyvin kuin markkinauskovaisen yrittäjän leima.

Minun taustojeni lisäksi kirjoittaja on selvitellyt ainakin kahden muun Ilmastofoorumin aktiivin taustoja googlettamalla ja ihan Facebookista asti. Voin kuvitella "toimittajan" pettymyksen, kun taustalta ei löytynyt yhtään huoltoaseman myyjää tai muunlaista öljyrahaa. Mutta oikeasti hei nyt! Kenet tämä kirjoittaja yrittää vakuuttaa objektiivisuudestaan saati sitten asiastaan julistamalla vastustajiensa taustoja julkisesti? Eikö itse asiasta ole oikeasti mitään sanottavaa, kun keskitytään viestintuojien koulutukseen ja muihin "likaisiin" yksityisasioihin?

"Olet kauppatieteiden kandidaatti. Millä asiantuntemuksella kyseenalaistat ilmastoteorioita?"

Kuten vastauksessani sanoin - ja kuten olen koko puheenjohtajuuteni ajan sanonut - ilmastokeskustelu on enemmän politiikkaa kuin tiedettä. Ilmastopolitiikassa vallitsee täysi varmuus vääjäämättömästä tuhosta ja ihmisen syyllisyydestä siihen. Ilmastotieteessä tällaista varmuutta ei ole, edes IPCC ei puhu täydestä varmuudesta vaan suuresta todennäköisyydestä. IPCC:n raporttien varsinainen ilmastonmuutosta koskeva osuus (WG1) on varsin hyvin tieteellisellä pohjalla, mutta vaikutuksia (WG2) ja torjuntaa sekä sopeutumista (WG3) koskevissa osioissa mukana on hyvin vahvasti politiikka ja ympäristöjärjestöjen lobbaus. WG3:n toinen puheenjohtaja jopa äskettäin myönsi lehtihaastattelussa, että Cancunin ilmastokokouksessa ei ole kysymys ilmastosta tai ympäristöstä vaan maapallon resurssien uudelleenjaosta! 

Ei tarvitse olla ilmastotieteilijä päätelläkseen, että uudelleenjakosuunnitelmat (saati monet muut ilmastopoliittiset kuviot) eivät vaikuta ilmastoon millään tavoin, mutta heikentävät kyllä ihmisten elintasoa ja sitä kautta heidän mahdollisuuksiaan ottaa paremmin huomioon ympäristöasiat kaikessa toiminnassaan.

Suomessa ei valtioneuvostollakaan ole muuten nimettyä ilmastotieteellistä asiantuntijaa, mutta sen sijaan on nimetty ilmastopoliittinen asiantuntija, jolla on yhteiskuntatieteellinen koulutus. Jos "toimittaja" olisi johdonmukainen, hän kysyisi kyseiseltä maisterilta, että millä asiantuntemuksella hän allekirjoittaa ilmastoteoriat. Eihän hänkään ilmastotieteilijä ole. Mutta eihän se olekaan oleellista, vaan se politiikka ja ne poliittiset toimenpiteet, joita ilmastonmuutoksen torjunnan varjolla voidaan tehdä. Kuten jakaa uudelleen maailman resurssit tai ohjata kansalaisten varallisuus suuryrityksille, jotka ovat ilmastoasiassakin hyvää pataa poliitikkojen kanssa.

Kannustimet

Tärkein yksittäinen asia mitä voit koskaan oppia taloudesta - tai ihmisen toiminnasta ylipäätään - on kannustimien ymmärtäminen.

Useimmat ihmiset itse asiassa ymmärtävätkin kannustimien seuraukset, mutta eivät vain tule ajatelleeksi niitä kaikkien asioiden yhteydessä, vaikka ne aivan kaikkeen vaikuttavatkin.

Vaikutusvaltaiset poliitikot puolestaan eivät koskaan ymmärrä kannustimia täydellisesti, vaikka usein yrittävätkin käyttää niitä hyväkseen, käytännössä joka kerta surkeasti ja tuhoisasti epäonnistuen.

Esimerkki poliitikoiden yrityksestä käyttää hyväkseen kannustimia ovat tietynlaiset tuet muun muassa joukkoliikenteelle. Poliitikkojen tarkoitus voi esimerkiksi olla saada lisää joukkoliikennettä tukemalla sitä. Tuet luovat kannustimen yksityisille lisätä joukkoliikennettä yli normaalin kysynnän poliittisesti päätetylle tasolle. Joukkoliikennetukia myönnetään kuitenkin rajatusti, harvoille valituille toimijoille ja vain tietty määrä, joten tukien luomat kannustimet eivät riistäydy käsistä.

Poliitikot eivät kuitenkaan pääsääntöisesti millään käsitä, että mikä tahansa tuki luo kannustimia päästä osalliseksi niistä tuista mahdollisimman kustannustehokkaasti. Jos esimerkiksi tuetaan kasvihuonekaasujen tuhoamista tai hävittämistä, niin pitäisi olla täysin selvää, että jos halvin saada kyseisiä tukia on ensin valmistaa mahdollisimman tehokkaita (eli pahoja) kasvihuonekaasuja ja sitten tuhota ne samat kaasut, niin silloin näin myös tapahtuu.

Ilkan pääkirjoitus 15.11.2010:

Aikoinaan Kiotossa tehty ilmastosopimus antaa teollistuneillle [sic] länsimaille mahdollisuuden ostaa ylimääräisiä päästöoikeuksia kehitysmaista, jos kohdemaa samanaikaisesti sitoutuu päästöjä leikkaaviin toimiin.

Kiinalaiset kemianteollisuuden yhtiöt ovat keksineet tavan, jolla näin voi suoranaisesti huijata rahaa. Yritykset ovat ryhtyneet rahanhankkimistarkoituksessa valmistamaan hiilidioksidia yli 12000 kertaa vahvempia HFC-kasvihuonekaasuja, jotta niitä voidaan tuhota päästökauppamarkkinoilla.

HFC-kaasusta saatu korvaus on ollut parhaimmillaan viisinkertainen tehtaiden alun perin valmistamaan kaasuun verrattuna. Niinpä ainakin osa tehtaista alkoi valmistaa ainoastaan HFC-yhdisteitä.

Tuollaisista 80% myyntivoitoista voi vapailla markkinoilla ainoastaan haaveilla, tähän pystyy ainoastaan valtioiden väliintulo! Vanha nyrkkisääntö: kun tuetaan jotain, saadaan sitä lisää. Kun tuetaan tuhottavia kaasuja, saadaan lisää tuhottavia kaasuja. Kaasutehtailijat kiittävät ja veronmaksaja pyllistää kovempaa.

Mitä niihin kannustimiin vielä tulee, niin itse asiassa kaikki valtioiden teot vaikuttavat kannustimiin, eivät suinkaan vain tuet. Esimerkiksi huumeiden kieltäminen kasvattaa huomattavasti kannustimia ryhtyä erittäin voitokkaaseen, joskin myös riskialttiiseen salakuljetusbisnekseen. Mutta ehkä asia on helpompi saada läpi peruspoliitikon tajuntaan noiden tukikannustimien kautta, jos se nyt ylipäätään on mahdollista...

Pelastaaksesi maailman, kuinka monta Sinä tappaisit? | Shannon Love

Ajatuskoe: Oletetaan, että jotenkin tietäisit ehdottoman varmasti, että vuosisadan päästä jokin tapahtuma tuhoaisi maapallon, tuhoten kaiken tuntemamme elämän. Oletetaan, että jotenkin tietäisit ehdottoman varmasti keinon, joka estäisi tuon kaiken elämän tuhoutumisen. Oletetaan kuitenkin, että tuon keinon hinta on miljardeja ihmishenkiä. Pelastaaksesi maailman, kuinka monen ihmisen tappamisen voisit oikeuttaa?

Etkö voisi perustella miljardien ihmisten tappamista ihmiskunnan ja kaiken muun elämän pelastamiseksi? Mikä moraalinen kanta tai mikä muu hyvä voisi painaa vaa'assa enemmän kuin kaikkien kuoleman estäminen? Tosiaankin, miljardien murhaamisesta kieltäytyminen olisi itsessään koko historian turhamaisin ja ilkein teko.

Tämä abstrakti ajatuskoe riippuu jostakin, mitä meillä todellisessa maailmassa ei koskaan ole: ehdoton varmuus. Todellisessa maailmassa ei ole mitään keinoa tietää ehdottoman varmasti, että miljardien tappaminen nyt pelastaisi kaiken elämän sadan vuoden päästä. Ilman tuota varmuutta tämän tyyppiset "tapa vähän pelastaaksesi paljon" -ajatuskokeet menettävät merkityksensä eivätkä tarjoa mitään moraalista opastusta tai näkemystä todelliseen maailmaan.

Sen sijaan tällaiset ajatuskokeet osoittavat kuinka ehdoton varmuus tekee helpoksi jokaiselle, riippumatta henkilön humaaniudesta ja myötätuntoisuudesta, rauhallisesti järkeistää miljardien kuoleman. Äärimmäisten tapahtumien ja niihin liittyvien moraalisten valintojen kohdalla päämäärät todellakin oikeuttavat keinot.

Tämän seurauksena voidaan päätellä, että ajatukset, jotka väittävät ennustavansa äärimmäisiä tapahtumia suurella varmuudella, luovat oikeutuksen vastaaville äärimmäisille toimenpiteille. Tällaiset ideat muuttavat abstraktit ajatuskokeet konkreettisiksi totuuksiksi, joiden edessä ihmiset tuntevat pakkoa tarttua toimeen.

Katastrofaalisen ihmisperäisen ilmastonlämpenemisen (Catastrophic Anthropogenic Global Warming, CAGW) ajatuksen puolestapuhujat ovat hyvin, hyvin varmoja siitä, että suuri tuhoisa tapahtuma tekee tuloaan maapallolle. He toistavat taukoamatta, että tiede on ehdottomasti todistanut, että tämä tulevaisuuden haitta tapahtuu, ellemme ryhdy merkittäviin toimenpiteisiin jo tänään sen torjumiseksi.

Heidän ehdoton varmuutensa CAGW:n suhteen herättää ilmeisen kysymyksen: estääkseen niin massiivisen ja ennennäkemättömän ehdottoman varman haitan, kuinka monta miljoonaa ihmistä he olisivat valmiita tappamaan tänään?

Siitä näkökulmasta CAGW-myönteiset propagandashokkivideot, joissa CAGW-teoriaa epäileviä ihmisiä murhataan rennosti ja verisesti, eivät yht'äkkiä näytäkään niin hauskoilta ja nuorekkailta.

Luonnollisesti CAGW:n kannattajat julistavat välittömästi, että koska heidän tarkoituksensa on puhdas ja epäitsekäs, heidän ajatuksensa eivät voi kehittyä oikeutukseksi joukkomurhalle.

Valitettavasti historia kertoo toista. Kunhan ajatus on saanut laajalti tunnustusta, kunhan sen on hyväksynyt riittävän monta ihmistä, ajatuksen liikkellepanijat eivät voi hallita sitä, millaisten tekojen oikeutuksena muut sitä käyttävät. Ihmiset, jotka luovat ajatuksia ehdottomasta varmuudesta, luovat hirviöitä, joita he eivät pysty hallitsemaan.

Ne varhaiset Ranskan vallankumouksen jäsenet, jotka synnyttivät Ranskan ihmisoikeuksien julistuksen, uskoivat että järki voisi ehdottomasti korvata perinteen. He eivät olisi koskaan voineet uskoa, että heidän ajatuksensa voisivat millään johtaa Suureen Terroriin, Keisarikuntaan ja maanosan laajuiseen sotaan.

Geenitutkijat, jotka loivat ajatuksen eugeniikasta, käyttivät parasta heidän aikanaan käytettävissä ollutta tiedettä. Hyväksyttynä tieteenä eugeniikasta tuli laajalti hyväksyttyä koulutettujen, sekulaarien henkilöiden keskuudessa yli poliittisten rajojen. Sitä pidettiin "vakiintuneena tieteenä". Yksikään eugeenikko ei ennakoinut, että heidän ajatustaan käytettäisiin perusteluna kaikkein suurimmalle sodalle ja holokaustille.

Marxistit kaikkialta maailmasta, jotka ryntäsivät liittymään vastaperustettuun Kommunistiseen Puolueeseen 1917, vilpittömästi uskoivat edistävänsä maailmaa, joka olisi vapaa haluista, tietämättömyydestä, sorrosta ja epätasa-arvoisuudesta. He eivät vähäisimmässäkään määrin kuvitelleet heidän kannattamiensa ajatusten synnyttävän totalitaarisia, massamurhaavia hallintoja, jotka puskisivat ihmiskunnan sukupuuton kynnykselle useammin kuin kerran.

Äärimmäiset toimenpiteet vaativat äärimmäisiä perusteluita äärimmäisellä varmuudella. Kääntäen, äärimmäisten tapahtumien varmuus tuottaa perusteluita äärimmäisille toimenpiteille. Opinkappaleet, jotka esittävät ehdottoman varmoja äärimmäisiä tulevaisuuksia, olivatpa ne hyviä tai pahoja, luovat oikeutuksia äärimmäisille toimenpiteille riippumatta ajatusten alkuperäisten kehittäjien tarkoitusperistä.

Kaukana historiassa uskonnolliset profetiat tuottivat varmuudet, joilla oikeutettiin äärimmäiset toimenpiteet. Modernissa maailmassa samaa virkaa toimittavat järkeillyt argumentit ja tiede. Tämän vuoksi kaikki 1900-luvun suuret pahat saapuivat käärittyinä pseudotieteellisiin perusteluihin.

Kommunismin pahuudet tapahtuivat, koska keskeinen marxistinen opinkappale synnytti varmuuden historiallisesta väistämättömyydestä. Marxismin mukaan oli ehdottoman varmaa, että luonnonvoimat ajoivat ihmisyhteisöjä etukäteen määritellyn evoluution kautta kohti yhtä vakaata kommunistista utopiaa. Ainoa asia mitä ihmiset voisivat tehdä oli joko hidastaa tai nopeuttaa tuota kehitystä. Marxistit väittivät että tämä kehityskulku utopiaan oli tieteellisessä varmuudessaan samaa luokkaa kuin fyysikoiden ennustukset planeettojen kiertoradoista.

Varmuus niistä suunnattomista hyödyistä, joita kirkkaana loistava tulevaisuus tarjoaisi, salli kommunistien järkeillen oikeuttaa minkä suuruisen tahansa valehtelemisen, manipuloinnin, orjuuttamisen, murhaamisen, jne., kunhan he uskoivat, että nuo pahuuden teot toisivat utopian käsille nopeammin. Kun kommunististen valtioiden hirmutekojen todisteet tuotiin heidän eteensä, vapaan maailman kommunistit totesivat, että kaikki se oli hyvin surullista mutta täysin välttämätöntä, aivan kuten raajojen amputaatio ennen nukutuslääkkeiden keksimistä. Marx oli todistanut tieteellisesti, että kaikki se täytyi tehdä.

Ajatus CAGW:sta epäilyksettä sopii historialliseen kuvioon ehdottoman varmuuden ajatuksista, joita ennen pitkää käytettiin oikeuttamaan äärimmäisiä tekoja.

Rinnastus CAGW:n ja kommunismin välillä on erityisen häiritsevä, kun otetaan huomioon, että monet niistä ihmisistä, jotka kokevat eniten varmuutta CAGW:sta, ovat kommunistien suoria ideologisia jälkeläisiä, heidän kanssamatkustajiaan tai puolustajiaan. On oletettavaa, että nämä ihmiset kääntäisivät katseensa pois ehdottaman varman CAGW-tuhon estämisen nimissä toteutetusta joukkomurhasta, aivan kuten heidän älylliset edeltäjänsä käänsivät katseensa pois Stalinin, Maon ja Pol Potin joukkomurhista.

Kun näet jonkun Mao- tai Che-t-paitaan pukeutuneen julistavan ehdotonta varmuutta CAGW:sta, sinulla on kaikki syyt olla todella huolissasi. Kyseessä on sama mielenlaatu, sama halu uskoa. Vain kostyymit ovat vaihtuneet. Loppujen lopuksi, jos joku nuorekas, muodikas kommunisti 1920-luvulla olisi tehnyt videoita, he olisivat hyvinkin saattaneet tehdä sellaisen, jossa ihmisille sanottiin, että heillä "ei ole paineita" hyväksyä marxismia yhteiskunnan kehittämiksi... hetkeä ennen kuin heidät tapettaisiin koomisesti.

Hah, hah.

Psykologit ovat pitkään olleet sitä mieltä, että vitsit paljastavat ylevöityjä himoja. Jotta tämä video edes vaikuttaisi hauskalta jonkun mielestä, tämän henkilön täytyy omata täysi, ehdoton usko CAGW:een ja siihen ehdotettuihin ratkaisuihin. Jotta vitsissä olisi mitään iskua, henkilön täytyy jollain tasolla uskoa, että CAGW:n uhka on niin varma, että väkivalta on oikeutettua. Sellainen uskomus on aihe huoleen, sillä historia viittaa siihen, että fantasiat väkivallasta johtavat sen muuttumiseen todelliseksi.

Useimmat CAGW:n puolestapuhujat eivät ymmärrä ilmastonlämpenemisen tiedettä, mutta sen sijaan yksinkertaisesti olettavan sen olevan ehdottoman varmaa, koska niin moni ihminen sanoo niin olevan. He unohtavat, että politiikka siittää sekä liioittelua että varmuutta. Maltillisina ja mahdollisina alkavat ongelmat kehittyvät poliittisessa paineessa ehdottoman varmoiksi elämän ja kuoleman kriiseiksi.

Politiikan paine on johtanut siihen, että CAGW:n kannattajat ovat ottaneet maltillisen ja järkeenkäyvän vaaran, joka vaatii seurantaa ja tutkimusta, ja mutatoineet sen massiiviseksi ja varmaksi uhaksi, joka vaatii mitä äärimmäisimpiä vastatoimenpiteitä. Jo nykyisin heidän käsityksensä tämän uhan laajuudesta ja varmuudesta on ajanut heidät näkemään kaiken epäilyksen niin mielikuvituksellisen vaarallisena, että se oikeuttaa julkisen pilkan, joukosta eristämisen ja työuran menettämisen. Näin tehdessään he luovat toisintoa marxismin kehityksestä stalinismiksi.

Tietämättään ehdottoman varman CAGW:n kannattajat ovat ottaneet abstraktin ajatuskokeen siitä, kuinka pitkälle ihmiset ovat valmiita menemään pelastaakseen elämän maapallolla, ja tehneet siitä konkreettisen todellisuuden monille. Kaikkia maailmassa, kymmenet miljoonat ihmiset, jotka uskovat CAGW:n ehdottomaan varmuuteen, joutuvat varmasti kysymään itseltään: "Kuinka pitkälle minun on mentävä estääkseni tämän ehdottoman varman megatuhon? Kuinka monta ihmistä saatan joutua tappamaan tänään estääkseni sen?" Jokainen, joka ottaa CAGW:n ehdottoman varmuuden vakavasti, joutuu ennen pitkää kysymään itseltään nuo kysymykset. He ovat tehneet ajatuskokeesta totta mielissään ja joutuvat toimimaan sen mukaan.

CAGW:ssä on kaikki tunnusmerkit sellaisesta ajatuksesta, joka tultuaan poliittiseksi doktriiniksi on mutatoitunut ehdottomaksi varmuudeksi, joka voi oikeuttaa äärimmäisimmät kuviteltavissa olevat toimet. Tässä historiallisessa kontekstissä nuo shokeeraavat videot eivät edusta markkinoinnin ylilyöntiä vaan pienenpientä hain selkäevän kärkeä rikkomassa meren pinnan.

Verenvuodatus seuraa perässä.

(Tämä artikkeli on vapaa käännös blogisti Shannon Loven artikkelista "To Save the World, How Many Would You Kill?", joka on julkaistu Chicago Boyz -blogissa 2.10.2010. Käännös on tehty ja julkaistu alkuperäisen kirjoittajan luvalla.)

Ilmastopropaganda myrkyttää mielet

Keskiviikkona 1.9.2010 Yhdysvaltojen Marylandissa, Silver Springin kaupungissa koettiin kauhun hetkiä, kun muuan James Lee, ympäristöaktivisti, hyökkäsi Discovery-tv-kanavan rakennukseen ja otti panttivankeja aseella uhaten. Herra Lee oli omien sanojensa mukaan kokenut ”herätyksen” nähtyään entisen varapresidentin Al Goren ympäristödokumentin ”Epämiellyttävä totuus”.

Hyökkääjä esitti vaatimuksinaan manifestin, jonka käännän kokonaisuudessaan tähän artikkeliin osoittaakseni ympäristö- ja ilmastopropagandan äärimmäisimmät ja surullisimmat seuraukset ihmisten mielenterveydelle. Samaa sarjaahan ovat muiden muassa maaliskuussa Argentiinassa kaksi lastaan ja sitten itsensä ampunut pariskunta, joka pelkäsi väitettyä ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta, sekä tietenkin oma Pekka-Eric Auvisemme, jonka teot Jokelassa olivat niin ikään vahvasti malthusialaisen ja ”syväekologisen” ajattelun värittämät.

Silver Springin tilanne laukesi, kun poliisi ampui hyökkääjän. Ainakin yksi räjähde laukesi tilanteessa. Panttivangit säästyivät vammoitta. Annan puheenvuoron herra Leelle.

* * *
Discovery-kanavan ON PAKKO uutisoida maailmalle sitoumuksensa pelastaa planeetta sekä tehdä seuraavat asiat VÄLITTÖMÄSTI:

1. Discovery-kanavan sekä sen kumppanikanavien ON PAKKO tehdä päivittäisiä televisio-ohjelmia parhaaseen katseluaikaan perustuen Danielin Quinnin kirjan ”My Ishmael” sivuihin 207-212, joilla kerrotaan ratkaisuista planeetan pelastamiseksi samaan tapaan kuin teollinen vallankumous tehtiin, ihmisten rakentaessa toistensa kekseliäiden ideoiden päälle. Huomiota on annettava sille, kuinka ihmiset voivat elää ILMAN, että he synnyttävät lisää likaisia ihmislapsia, sillä jokainen uusi ihminen jatkaa saastuttamista ja on saastetta. Kisailuohjelmaformaatista tulisi järjestää kilpailu. Ehkä myös foorumeita, joissa puhuvat johtavat tiedemiehet, jotka ymmärtävät ja hyväksyvät Malthus-Darwinilaisen tieteen ja väestön liikakansoituksen ongelman. Tehkää molemmat. Tehkää kaikkea kunnes jokin TOIMII ja luonnollinen maailma alkaa parantua ja ihmisyhteiskunnan rakentaminen LOPPUU ja käännetään ympäri! TEHKÄÄ SIITÄ KIINNOSTAVAA JOTTA IHMISET KATSOVAT JA TOTEUTTAVAT RATKAISUJA!!!!

2. Kaikkien Discovery Terveys-TLC -kanavan ohjelmien on lopetettava yhdenkään uuden loismaisen ihmisvauvan synnyttämiseen kannustaminen ja noiden tekojen valheellinen ihannointi. Noiden ohjelmien sijasta tulee lähettää ohjelmia, joissa kannustetaan ihmisiä sterilisaatioihin ja hedelmättömyyteen. Kaikkien aiempien synnytysmyönteisten ohjelmien on nyt painostettava ihmisten synnyttämisen lopettamisen suuntaan, ei sen kannustamiseen.

3. Kaikkien Sotaa ja sotateknologiaa esittelevien ohjelmien on loputtava. Ei ole enää mitään järkeä mainostaa joukkotuhoaseita. Sen sijaan, puhukaa eri tavoista purkaa yhteiskunta ja keskittykää viestiin RATKAISUJEN löytämisestä globaalin sotilaallisen konfliktin selvittämiseksi. Toistan, ratkaisuja ratkaisuja sen sijaan että toistetaan samoja vanhoja sotia uusilla aseilla. Lisäksi, pitäkää poissa valheelliset rauhanliikkeet. Ne ovat valehtelijoita ja huijareita eikä niillä ole todellista aikomusta lopettaa sotia. KAIKKI NIISTÄ OVAT HUIJAUSTA! Yhtäältä, ne väittävät haluavansa lopettaa sodat, toisaalta ne vaativat ihmisväestön kasvua. Toisen maailmansodan aikaan oli 2 Miljardia ihmistä ja sodan jälkeen ihmiset päättivät, että väkiluvun kolminkertaistaminen takaisi rauhan. WTF ??? TYHMYYTTÄ! LISÄÄ IHMISIÄ TARKOITTAA LISÄÄ SOTAA!

4. Sivilisaation on paljastettava olevan törkyä, jota se on. Sitä, ja kaikkea sen inhottavaa uskonnollis-kulturaalisia juuria ja ahneutta. Lähettäkää tätä viestiä, kunnes planeetan saaste vähenee ja ihmiskunnan väkiluku menee alas! Tämä on teidän velvollisuutenne. Jos ajattelette, että se ei ole, niin menkää vittuun tältä planeetalta! Hengittäkää Öljyä! Se on jokaisen elävän velvollisuus mitä muuta varten he olisivat olemassa??

5. Maahanmuutto: on kehitettävä Ohjelmia löytämään ratkaisuja KAIKEN maahanmuuttosaasteen ja sitä seuraavan ankkurilapsisaastan pysäyttämiseksi. Löytäkää ratkaisuja sen pysäyttämiseksi. Vedotkaa maailman ihmisiin, jotta he kehittäisivät ratkaisuja sen pysäyttämiseksi kokonaan ja pysyvästi. Löytäkää ratkaisuja näille maille jotta ne lakkaavat lähettämästä lisääntyviä ihmisiään Yhdysvaltoihin ja maailmaan etsimään töitä ja sitten tekemään lisää epätoivottuja saastevauvoja. ETSIKÄÄ HEILLE RATKAISUJA PYSÄYTTÄMÄÄN HEIDÄN LISÄÄNTYMISENSÄ JA SEN ILJETTÄVÄN SAASTAN MAASTAVIENNIN! (Ensimmäinen Maailma tukee Kolmannen Maailman väestönkasvua ja nuo ihmisperheet menevät sinne missä ruoka on! Heidän on lopetettava tekemestä uusia ihmisiä etsimään olemattomia töitä!)

6. Löytäkää ratkaisuja ilmaston lämpenemiseen. Autojen saasteet, kansainvälinen kauppa, tehtaiden päästöt ja koko halvatun ihmiskunnan talous. Löytäkää keinoja jotta ihmiset eivät rakenna enää lisää talosaastetta joka tuhoaa ympäristöä tehdessään tilaa lisääntyvälle ihmissaasteelle! Etsikää ratkaisuja niin että ihmiset lopettavat lisääntymisen sekä Öljyn käytön, jotta ilmaston lämpeneminen ja planeetan tuhoutuminen voidaan PERUUTTAA!

7. Luokaa ohjelmia joissa mainitaan Malthusilainen tiede siitä kuinka ruoantuotanto johtaa Ihmisrodun liikakansoitukseen. Puhukaa Evoluutiosta. Puhukaa Malthusista ja Darwinista kunnes se uppoaa typerien ihmisten päähän niin että he tajuavat sen!!

8. Planeetan pelastaminen tarkoittaa sitä, että pelastetaan se mitä on jäljellä villistä luonnosta vähentämällä ihmisväestöä. Se tarkoittaa sitä, että pysäytetään ihmisrotu lisääntymästä ja tekemästä yhtään lisää inhottavia ihmisvauvoja! Te olette media, te voitte tavoittaa tarpeeksi ihmisiä. Se on teidän velvollisuutenne, koska tavoitatte niin paljon mieliä!!!

9. Kehittäkää tv-ohjelmia, jotka korjaavat ja purkavat vaarallisen Yhdysvaltalaisen maailmantalouden. Etsikää ratkaisuja heidän tuhoisaan Ponzi-Casino -talouteensa ennen kuin he vievät maailman uuteen ydinsotaan. [toim.huom. kaiken paskan seassa jotain järkeäkin!]

10. Lopettakaa kaikki ihmisten synnyttämistä ihannoivat ohjelmat kaikilta kanaviltanne ja TLC:ltä. Lopettakaa ”Tulevaisuuden aseet” -ohjelmat tai vaihtakaa niiden dialogi tuomitsemaan ihmiset näiden hankkeiden takana niin että ohjelmista tulee paljastuksia eikä mainoksia Aseiden myynnille ja kehitykselle!

11. Te tulette myös etsimään ratkaisuja työttömyyteen ja asunnottomuuteen. Kaikki nämä työttömät ihmiset saavat minut ajattelemaan että USA on menossa kohti lisää sotaa.

Ihmiset ovat kaikista tuhoisimpia, törkyisimpiä ja saastuttavimpia olentoja täällä ja ovat romuttamassa sen mitä planeetasta on jäljellä väärine moraaleineen ja lisääntymiskulttuureineen.

Jokaista syntyvää ihmistä kohti EEKKEREITÄ villieläinten metsiä täytyy muuttaa peltomaaksi sen uuden lisäyksen ruokkimiseksi kyseisen uuden ihmisen 60-100 VUODEN eliniän ajaksi! TÄMÄ ON METSÄN ELÄINTEN KUSTANNUKSELLA!!!! Kaiken ihmisten lisääntymisen ja viljelyn on loputtava!

On jokaisen velvollisuus suojella asuttamaansa planeettaa olemalla tekemättä yhtään litää lapsia, jotka jatkaisivat heidän sairaita tapojaan. Lapset edustavat TULEVAISUUDEN katastrofaalista saastuttamista siinä missä heidän vanhempansa ovat nykyistä saastetta. EI ENEMPÄÄ VAUVOJA! Väestönkasvu on todellinen kriisi. Jokainen Yhdysvalloissa syntyvä lapsi tulee käyttämään 30-1000 kertaa enemmän resursseja kuin Kolmannen Maailman lapsi. On kuin pariskunta hankkisi 30 vauvaa vaikka niitä on vain yksi! Jos Yhdysvallat menevät tähän suuntaan niin ehkä myös muut maat tekevät niin!

Lisäksi, sota on pysäytettävä. Ei siksi, että se olisi moraalisesti väärin, vaan modernien aseiden muille olennoille aiheuttaman katastrofaalisen ympäristöhaitan vuoksi. ETSIKÄÄ RATKAISUJA AIVAN KUTEN KIRJA SANOO! Ihmisten pitäisi olla kekseliäitä. KEKSIKÄÄ, PERKELE!!

Maailma tarvitsee TV-ohjelmia, jotka KEHITTÄVÄT ratkaisuja ihmisten aiheuttamiin ongelmiin, eivätkä tyhmennä ihmisiä tuhoamaan maailmaa. Eikä kannustamaan heitä tekemään lisää ympäristölle haitallisia ihmisiä.

Ympäristön ja jäljellä olevan lajien monimuotoisuuden pelastaminen on nyt teidän ajatusmallinne. Mikään ei ole tärkeämpää kuin niiden pelastaminen. Leijonien, Tiikereiden, Kirahvien, Elefanttien, Sammakkoisten, Kilpikonnien, Apinoiden, Pesukarhujen, Koppakuoriaisten, Muurahaisten, Haiden, Karhujen, ja, tietysti, Oravien.

Entä ihmiset? Planeetta ei tarvitse ihmisiä.

Teidän TÄYTYY TIETÄÄ että ihmissaaste on kaiken saasteen ja maailman ongelmien takana, ja SILTI te kannustatte juuri päinvastaista sen sijaan että lannistaisitte ihmisten kasvua ja lisääntymistä. Varmasti teidän TÄYTYY JO ENNESTÄÄN TIETÄÄ tämä!

Haluan, että Discovery Communications lähettää kaikilla kanavillaan maailmalle niiden uuden ohjelmiston ja haluan todisteita, että he tekevät niin. Haluan uusien ohjelmien alkavan kysymyllä yleisöltä kekseliäitä ideoita maailman ja sen jäljellä olevan villieläimistön pelastamiseksi.

Nämä ovat Leen vaatimukset ja sanat.

* * *

Luethan myös Thomas Fullerin kirjoituksen Stop the Hysteria, joka käsittelee samaa tapausta. Alarmistit, kätenne ovat veressä. Sanoutukaa irti ilmastopelottelusta ja lopettakaa se itse. Nyt.

Ilmastoa ja libertarismia radiossa maanantaina

Kävin joulukuussa nauhoittamassa Kalle Haatasen kanssa keskustelun ilmastonmuutoksesta ja libertarismista, joka tulee ulos maanantaina klo 12:15 YLE Radio 1:ltä. Katso ohjelman kuvaus tästä.

Pitkä viive nauhoituksen ja ensiesityksen välillä on toki aiheuttanut sen, että ohjelmassa ja sen kuvauksessa tulee esille virheellistä tietoa, sillä kuten tarkimmat lukijat ovat saattaneetkin havaita, en enää ole Liberaalit ry:n hallituksen jäsen erottuani yhdistyksestä 20.7.2010 poliittisen ideologiani kehittymisen myötä.

PÄIVITYS: Ohjelman voi nyt kuunnella YLE Areenassa tai ladata MP3-formaatissa.