Naiminen vapaaksi — EI minkäänlaiselle avioliittolaille!

Vaikka viimeaikainen keskustelu sukupuolineutraalista avioliittolaista on ollut sinänsä myönteistä, on se keinotekoisten rajoituksien vähentämisen kannalta verrattain mitätön hanke. Kun nimittäin avioliiton oikeudellista sisältöä tarkemmin ja yleisluontoisemmin ajatellaan, voidaan havaita, että se on kahden tai useamman ihmisen välinen sopimus siitä, minkälaiseen käyttäytymiseen he sitoutuvat yhdessä eläessään, millainen käyttäytyminen johtaa sopimuksen purkamiseen, minkälaisia ehtoja sopimuksen purkamiselle vapaaehtoisesti on, millaisia sanktioita sopimus sisältää, miten toimitaan yhden tai useamman sopimusosapuolen kuollessa ja niin edelleen.

Nykyinen avioliittolaki asettaa lukuisia rajoituksia sille, millaisia avioliittoja ihmiset voivat keskenään solmia. Avioehdoilla voidaan tietyiltä osin poiketa näistä säädöksistä, mutta ei kaikista. Nykyisen lain säädös siitä, että avioliitto on yhden miehen ja yhden naisen välinen, on vain yksi näistä rajoitteista, eikä sen muuttaminen sukupuolineutraaliksi edistä ihmisten keskinäistä sopimusvapautta kovinkaan suuresti, oikeastaan vain verrattain pienen ryhmän. Silti tämäkin ryhmä, joka ensimmäistä kertaa pääsee avioliittolain piiriin, pääsee tekemään vain yhdenlaisia avioliittoja, mahdolliset avioehdot poislukien.

Ehdotankin, että nykyinen avioliittolaki kumotaan kokonaan lailla, joka muuttaa olemassaolevat avioliitot yksityisoikeudellisiksi sopimuksiksi, joiden sisältö vastaa nykyisen avioliittolain sisältöä. Tämän jälkeen ihmiset olisivat vapaita muodostamaan keskenään vaikka minkälaisia avioliittosopimuksia omien halujensa ja tarpeidensa mukaisesti.

Erilaisilla uskonnollisilla yhteisöillä on omat mieltymyksensä ihmisten yhteiselon suhteen, joten ne siunatkoon niitä avioliittosopimusten osapuolia, joita itse haluavat siunata. Oikeudellinen osuus voi jäädä kokonaan uskonnollisten yhteisöjen ulkopuolelle, sopimukseen astuvien ihmisten keskinäiseksi asiaksi. Avioliittosopimuksen osapuolet voivat toki ottaa uskonnolliset näkökulmat halutessaan itse huomioon.

Muussa lainsäädännössä avioliitto vaikuttaa lähinnä perintöasioihin ja julkisiin tukiin. Näissä asioissa uudet yksityisoikeudelliset avioliittosopimukset voidaan niiden muodosta riippumatta tulkita keskenään tasavertaisiksi avioliitoiksi. Adoptioasiat puolestaan voitaisiin jättää kokonaan lainsäädännön ulkopuolelle adoptiotoimistojen asiaksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.