Tuplapettääkö Kepu?

Vanha tuttu sananparsi ”Kepu pettää aina” kajahti taas useamman kerran, kun Kepun valejäsenyydet kävivät toden teolla ilmi. Mutta mahtaako tässä olla käynnissä tuplapetos? Kepu nimittäin väittää, että valejäseniä ei ole mahdollista poistaa rekisteristä automaattisesti. Saanen epäillä.

Yhdistyksen — jollainen puoluekin ja sen paikallisjärjestöt ovat — on sääntöjensä mukaisesti kutsuttava jäsenistönsä vuosittain sääntömääräiseen yhdistyksen kokoukseen. Lisäksi yhdistykset tapaavat periä jäseniltään jäsenmaksuja. Niinikään hyvin monella yhdistyksellä on jäsenistöön kohdistuvaa tiedotustoimintaa, kuten jäsenkirjeitä ja jäsenlehtiä, puolueilla puoluelehtiä ja niin edelleen.

Onko valejäsenet kutsuttu vuosikokouksiin? Onko valejäseniltä peritty jäsenmaksua? Onko valejäsenille lähetetty tiedotusmateriaalia? Jos vastaus yhteenkin kysymykseen on kyllä, he olisivat olleet tietoisia jäsenyydestään jo ennen jäsenkorttikohua. Jos vastaus ensimmäiseen kysymykseen on ei, yhdistykset (puolue, sen piirit ja piirien osastot) ovat hyvin todennäköisesti rikkoneet omia sääntöjään jättämällä osan jäsenistöstä kutsumatta yhdistysten kokouksiin (varmaksi en voi sanoa kyseisiä sääntöjä lukemattomana).

Ennen kaikkea, jos vastaus näihin kysymyksiin on ei, yhdistyksillä täytyy olla tieto siitä, keille kyseiset kutsut, viestit ja tiedotteet on pitänyt lähettää ja keille ei. Toisin sanoen, Keskustalla on täytynyt olla tieto siitä, ketkä ovat oikeita jäseniä ja ketkä ovat valejäseniä. Väitän, että Kepu pettää jälleen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.