Riistä maapalloa tai kuole

Riistä maapalloa tai kuole. Tämä ei ole uhkaus, vaan tosiasia. Joko ihminen ottaa maapallon luonnonvarat — kuten puut, öljyn, alumiinin ja atomit — ja muuntaa ne elämälleen välttämättömiksi asioiksi tai hän kuolee. Elääkseen ihmisen on tuotettava hyödykkeitä, joista hänen elämänsä on riippuvainen; hänen on tuotettava koteja, autoja, tietokoneita, sähköä ja niin edelleen; hänen on otettava luonto haltuunsa ja käytettävä sitä omaksi edukseen.

Tätä tosiasiaa ei voi paeta. Jopa ”jaloimpien” villi-ihmistenkin on hyödynnettävä luontoa tai tuhouduttava. Todellakin, vaikka henkilö ei itse tuottaisikaan mitään, elääkseen hänen on epäsuorasti ja loismaisesti riistettävä maapalloa saamalla elantonsa muiden ihmisten toimenpiteistä.

Lauantaina klo 20:30 - 21:30 vietetään vuosittaista Exploit the Earth -tuntia (jokainen voi mielessään kääntää sanan exploit mieltymystensä mukaan joko riistämiseksi tai hyödyntämiseksi; tässä yhteydessä se voi olla myös urotyö). Tapahtuman tarkoituksena on korostaa sitä, että maapallon ja sen luonnonvarojen hyödyntäminen on kaiken elämän edellytys.

Maapallon hyödyntämisen/riistämisen voi toki lopettaa, mutta se tarkoittaa itsemurhaa, aivan kuten itsemurha tarkoittaa käytännössä maapallon hyödyntämisen lopettamista.

Maapallon hyödyntämistä voi myös vähentää ja sitä kutsutaankin säästämiseksi. Esimerkiksi yritysten käyttämät raaka-aineet ovat niille kuluerä ja vapailla markkinoilla keskenään kilpailevat yritykset pyrkivätkin parantamaan voittojaan tuottamalla entistä vähemmällä entistä enemmän.

Erilaisten tuotantotapojen poliittinen tukeminen, sääntely ja kieltäminen rikkovat tämän terveen, luonnollisen markkinaprosessin ja aiheuttavat itse asiassa siten enemmän luonnon kulutusta kuin muuten tapahtuisi. Siksi luonnonystävän valinta on vapaa markkinatalous. Todellisia ratkaisuja ympäristöongelmiin ovatkin seuraavat:

  1. Siviilioikeusistuimien käyttäminen yksityishenkilöiden ruumiin ja omaisuuden suojaamiseksi saastuttajilta. (Saasteilla tässä yhteydessä tarkoitetaan henkilöille tai heidän omaisuudelleen aiheutettua todellista pitkäaikaista fyysistä haittaa.)
  2. Luonnonvarojen yksityistäminen, jolloin luonnonvarojen omistajilla on suuret taloudelliset kannustimet suojella kyseisiä luonnonvaroja.
  3. Vapaa markkinatalous, jossa hallitukset eivät suosi mitään teollisuudenalaa millään perusteella.
  4. Sen tunnustaminen, että ihmisellä on oikeus elää itsensä vuoksi ja käyttää luonnonvaroja elämiseensä.

Osallistu Exploit the Earth -tapahtumaan Facebookissa.

Lisäys: Toinen vastaava tapahtuma on Life Hour, mutta ainakin itse jätän sen väliin, sillä se kannustaa valaistuksen tuhlaamiseen. Tunnetumpaan Earth Hour -tapahtumaan osallistuville on kehitetty jatkotapahtumaksi Caveman Week, jolloin ei tarvitse tyytyä vain yhden tunnin mielenilmaisuun!

Leave a Reply

Your email address will not be published.