Miksi, miksi, miksi?

Olen kymmeniä kertoja jo pitkän aikaa (myös kauan, kauan ennen climategatea) eri keskusteluissa ihmetellyt ääneen ja kirjallisesti, että jos ihmisen vaikutusta ilmastonmuutokseen koskeva tiede on kerran niin varmaa, niin miksi monet kyseistä asiaa tutkivat tiedemiehet eivät voi toimia tieteen pelisääntöjen mukaisesti? Miksi tietoja, lähdeaineistoja ja algoritmeja piilotellaan? Miksi joustetaan tieteen peruskulmakivistä, tutkimusten toistettavuudesta ja falsifioitavuudesta? Miksi epäilijöitä vähätellään ja jopa haukutaan? Jos tiede on varmaa, epätieteelliseen käytökseen ei pitäisi olla mitään syytä, eikö niin? Yhtään kertaa en ole saanut tähän mitään järkevää vastausta. Miksi?

Samaa kysymystä pohtii nyt myös Wall Street Journal kolumnissa Climategate: Follow the Money, jonka mukaan vastaus löytyy seuraamalla rahavirtoja:

But the deeper question is why the scientists behaved this way to begin with, especially since the science behind man-made global warming is said to be firmly settled. To answer the question, it helps to turn the alarmists’ follow-the-money methods right back at them.

Jos joku on löytänyt muun vastauksen miksi-kysymykseen, saa kertoa kommenteissa. Ja kyllä, kysymys on oleellinen. Näidenkin tutkijoiden, joiden asenteesta myös nk. climategate eli CRU-vuoto on paljon kertonut, tutkimuksiin ja näkemyksiin perustuu valtava poliittinen tavoiteohjelma, jolla tulee olemaan merkittäviä negatiivisia vaikutuksia ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin, mahdollisten hyötyjen lisäksi. Siksi on erittäin tärkeää tietää, miksi he eivät käyttäydy kuten heidän asemassaan tulisi käyttäytyä. Onko seurattava rahavirtoja vai onko siihen jokin muu syy? Vastauksia!

Vastauksia (mahdollisesti turhaan) odotellessa suosittelen allekirjoittamaan Ilmastofoorumi ry:n adressin Kööpenhaminan ilmastokokoukselle uudet tavoitteet. Adressi vaatii, että ”Kööpenhaminassa ei tehdä sellaisia ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtääviä päätöksiä, joilla olisi vaikutusta teollisuuden rakenteisiin, kuluttajahintoihin, verotukseen tai energiantuotantoon ennen kuin IPCC:lle tutkimusta tekevien laitosten menetelmät ja toiminta pitkältä aikaväliltä on tutkittu sekä muiden yksikköjen tutkimusten tulokset vahvistettu todenmukaisiksi riippumattomien, ulkopuolisten arvioijien toimesta.”

Mielestäni aivan aiheellinen vaatimus, kunnes äskettäin paljastuneet ja pitkään epäillyt epätieteelliset yksityiskohdat on selvitetty, ja kunnes tiedämme miksi näin on toimittu.

Asiasta tätäkin enemmän huolestuneille suosittelen liittymistä Ilmastofoorumi ry:n jäseniksi, jotta voimme yhdessä toimia voimallisemmin tämänkin asian nostamiseksi esille kotimaisessa julkisessa keskustelussa. Viime aikaisista kehityksistä huolimatta ilmastokeskustelu suomalaisissa valtamedioissa on edelleen hyvin yksipuolista. Miksi?

Leave a Reply

Your email address will not be published.