Elämää ilman veroja

Huhtikuinen kirjoitukseni Millainen olisi minarkistinen Suomi? on tällä hetkellä blogini kolmanneksi luetuin artikkeli yli tuhannella sivulatauksella. Kirjoituksessa ehdotin, että verotus lakkautettaisiin ja korvattaisiin pienellä kansalaismaksulla, jolla kustannettaisiin vain ja ainoastaan oikeuden, järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito. Tämä kirjoitus, jossa pohdin verotonta Suomea, voidaan lukea tuon edellisen jatko-osaksi.

Mietitään ensin hetki, mitä ja miksi verotus on.

Verotus on joukko alueellisen väkivaltamonopolin eli valtion määräämiä maksuja, jotka kohdistuvat alueen asukkaisiin (kansalaisiin) ja/tai alueella toimiviin yrityksiin. Verot ovat useimmiten suhteellisia eli ne määritellään tiettynä osuutena jostakin suorituksesta kuten palkasta tai hinnasta. Määrällisiäkin veroja tosin on, kuten polttoainevero, joka on tietty summa tietystä määrästä polttoainetta, riippumatta polttoaineen myyntihinnasta.

Verotuksen tarkoitus on kattaa valtion (ja kuntien, mutta en käsittele niitä tässä erikseen) menot. Nykyisin valtio tekee paljon muutakin kuin ylläpitää oikeutta, järjestystä ja turvallisuutta. Esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimi syö kolmanneksen valtion menoista (lisäksi tulevat kuntien valtavat sosiaali- ja terveysmenot). Tärkeää on huomata, että valtion toiminta on käytännössä täysin yksityisen sektorin (eli kansalaisten ja yritysten) toiminnan varassa, sillä ilman yksityistä sektoria ei voi olla verotuloilla rahoitettua julkista sektoria.

Tästä näemme, että valtio ei itse tuota mitään, vaan ainoastaan kuluttaa osan yksityisten sektorin tuotannosta. Koska valtio tekee kulutuspäätökset poliittisin perustein, se kuluttaa kyseiset varat väistämättä eri tavalla kuin yksityiset olisivat itse ne käyttäneet. Verotus eli valtio on siis rasite yksityiselle sektorille, ja nyt katsomme mitä se tarkoittaa käytännössä.

Oletetaan, että olet yksityisellä sektorilla palkkatyössä ja palkkasi on 2000 euroa kuukaudessa ja veroprosenttisi 18. Jos työnantajasi pääsee kaikissa kohdissa pienimpien maksuluokkien mukaan, Yrittäjien palkkalaskurin mukaan palkkasi lisäksi työnantajasi maksaa 401€/kk valtiolle erilaisia maksuja. Pahimmillaan nämä sivukulut voivat olla 658 euroa. Lisäksi saat kerran vuodessa tuhannen euron lomarahan. Itsellesi jää ennakonpidätyksen, eläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun jälkeen käteen 1550 euroa.

Jos nämä kaikki verot ja maksut poistettaisiin, sinulle ja työnantajallesi jäisi yhteensä 851-1108 euroa enemmän omia rahojanne. Mahdollisuuksia jakaa tämä potti olisi useita. Neljän sadan euron palkankorotus olisi mahdollinen, joskin epätodennäköinen vaihtoehto. Itse asiassa saattaisitte sopia työnantajan kanssa jopa parin sadan palkanalennuksesta ja silti sinulle jäisi entistä enemmän käteen. Jos koko summa menisi yrityksen kehittämiseen, se voisi tarkoittaa esimerkiksi 30-50% lisäystä yrityksen työllistämiin ihmisiin!

Koko summa ei menisi omistajille voittoina, sillä omistajien ei kannata nostaa yrityksistä liikaa voittoa, jotta yrityksen tuleva voitontekokyky ei vaarantuisi. Tosin omistajien kasvavat voitot kannustavat harjoittamaan lisää liiketoimintaa, mikä toki sekin näkyisi myönteisesti työllisyydessä.

Oletetaan kuitenkin, että palkkasi säilyy ennallaan eli 2000 euron bruttotulosi muuttuvat 2000 euron nettotuloiksi ja yritys käyttää vain sivukulujen summan yrityksen kehittämiseen ja omistajien voittoihin. Nettotulosi ovat parantuneet 22,5%, mutta riittääkö se mihinkään, kun nyt pitää maksaa terveyspalvelut ja lasten koulutus itse, monista muista asioista puhumattakaan?

Muistathan toki, että myös menosi ovat yht’äkkiä pienentyneet: ei enää arvonlisäveroa, valmisteveroja, yms. Itse asiassa, koska yritysten palkkamenot ovat pienentyneet, sääntelyn kustannukset poistuneet (valtio ei voi ylläpitää sääntelyä ilman verotusta) ja muutkin menot vähentyneet, niin rajoittamattomassa eli kiristyvässä kilpailussa kaikki hinnat laskevat enemmän kuin pelkkien niihin sisältyneiden verojen verran. Esimerkiksi viinien ja väkevien alkoholituotteiden (muista uusista tuotteista puhumattakaan) ilmestyminen päivittäistavarakauppojen hyllyille tekee niistä kauppojen katetuotteita, mikä entisestään auttaa laskemaan ruoan hintaa.

Voidaan spekuloida, että kotitaloutesi välttämättömät menot laskevat kulutusverojen poistumisen ja muiden relevanttien vaikutusten vuoksi helpostikin jopa 30-40%. Jos siis ennen käytit elämiseen (asuminen, lämmitys, ruoka ja muu kulutus) koko nettopalkkasi eikä mitään jäänyt säästöön, nyt saatat saada samat asiat noin tuhannella eurolla ja toinen puolikas palkastasi jää säästöön!
Verotuksen poistaminen siis muutti juuri peruselämiseesi riittäneet kahden tonnin bruttotulosi elämisen jälkeen ylimääräiseksi tuhanneksi euroksi, jolla voit hankkia valtion aiemmin poliittisin perustein tuottamia palveluita juuri siinä suhteessa kuin itse haluat ja tarvitset. Järkevinä ihmisinä sinä ja puolisosi toki alatte säästää esimerkiksi lasten koulutusta varten jo ennen näiden kouluikää (tai jopa ennen näiden tekemistä), ja se on onneksi nyt mahdollista.

Joihinkin elämän riskeihin varaudut oman valintasi mukaan säästämällä, toisia varten saatat ottaa vakuutuksen ja jotkin riskit saatat päättää kohdata sitten, jos ne realisoituvat. Sama riskienhallintamenetelmä (esimerkiksi pakollinen sairausvakuutusmaksu) ei ole välttämättä yhtä hyvä kaikille, toisille se voi olla riittämätön ja toisille tarpeeton. Jokainen itse on paras arvioimaan omat henkilökohtaiset riskinsä.

Tämä kirjoitus on tietenkin spekulaatiota. Tällaisia asioita on mahdotonta ennustaa tarkalleen, koska ihminen on luova ja innovatiivinen eläin. Todennäköisesti olen kuitenkin tässä suuresti aliarvioinut verotuksen poistamisen hyödyt, enkä suinkaan yliarvioinut. Tarkennuksia sitten kommenttiosiossa sitä mukaa kun niitä kysytään. :)

Leave a Reply

Your email address will not be published.