Mielipidekirjoitus: Takaisin yhteisten asioiden hoitoon

Ao. kirjoitus on lähetty sanomalehti Keskisuomalaiseen mielipidekirjoituksena. Päivitän tähän mahdollisen julkaisupäivämäärän. Päivitys: Julkaistu Ksml 11.6.2008.

Takaisin yhteisten asioiden hoitoon

Suomalainen kansanvalta on alennustilassa, ja syy siihen on yhteisistä asioista päättämisen vieminen liian kauaksi kansalaisista. Ikiaikainen talkooperinne ja kansallemme ominainen tunne yhteisvastuusta ovat tuhoutumassa nopeasti, kiitos vastuun sosialisoimisesta yhteiskunnalle.

Vielä ei niin kovin kauan sitten, kun yhteisössä todettiin ongelma, siihen puututtiin ja se ratkaistiin yhteistuumin. Nyt sen sijaan, että autettaisiin lähimmäistä hädässä, odotetaan ja huudetaan kasvotonta yhteiskuntaa apuun. Yhteiskunnan tulee paitsi ratkaista tilanne, myös estää sen tapahtuminen uudelleen tulevaisuudessa.

Käytännössä kaikki arjen yhteiset asiamme tapahtuvat kunnissa, kylissä ja lähiöissä. Silti politiikka, siis yhteisten asioiden hoitaminen, keskittyy jatkuvasti ylemmäs ja kauemmas kunnista. Eduskunta säätää lakeja, jotka asettavat kaikki kunnat samaan muottiin. EU:n yhtenäistymiskehitys asettaa edelleen kaikkia Euroopan valtioita yhteen muottiin. Vaan mikä onkaan helsinkiläisen ja utsjokelaisen yhteinen arki? Entäs pariisilaisen ja jyväskyläläisen?

Yhteiskunnat koostuvat yksilöistä, ja jokainen yksilö on ensisijaisesti osa omaa perhettään, omaa ystäväpiiriään, omaa naapurustoaan. Jokaisella yksilöllä on oma ympäristönsä ja jokainen on erilainen. Yhteiskunnan tulee kohdella jokaista tasa-arvoisena lain edessä, mutta se ei voi vaatia jokaiselta samaa tai odottaa, että jokaiselle sopivat samat julkiset palvelut. Yhteiskunta ei voi pakottaa aivan erilaisista lähtökohdista, eri yhteisöistä lähtöisin olevia ratkaisemaan toistensa ongelmia. Siitä muodostuu aina järjetön kompromissi, johon lopulta kukaan ei ole tyytyväinen, lukuunottamatta sen solmineita poliitikkoja.

Yhteisten asioiden hoitaminen on palautettava paikallisiin yhteisöihin. Meidän nykyiset kuntamme eivät toimi, koska jokaisen kunnan täytyy yrittää mukautua keskimääräisen ihannekunnan muottiin, jonka kansalaisten arjesta irtautuneet poliitikot ovat luoneet. Jokaisen kunnan tulee itse saada päättää, millaisia palveluita se tarjoaa, miten se ne tarjoaa ja kuinka se ne rahoittaa. Poikkeuksena tietysti sellaiset asiat, joista meidän on yhteiskuntana luonnollisesti vastattava yhdessä, kuten maanpuolustus sekä laki ja järjestys.

Kun poliittinen valta on oikeasti kunnissa, ihmistä lähellä, yhteisten asioiden hoito alkaa varmasti myös kiinnostamaan kansalaisia nykyistä enemmän. Kuntien laajempi autonomia on parasta kansanvaltaa.

Pasi Matilainen
Keski-Suomen Liberaalien puheenjohtaja
Jyväskylä

Leave a Reply

Your email address will not be published.