Kommareiden salajuoni!

Luulen vihdoinkin keksineeni miksi vasemmisto ja vihreät ajavat tässä maassa ja maanosassa niin todellisesta maailmasta irrallisen tuntuista politiikkaa, kuten työllisyyspolitiikkaa, joka vaikeuttaa työllistymistä; päästökauppaa, joka lisää energiariippuvuutta; ja yrittäjyyspolitiikkaa, joka vaikeuttaa yrittäjien tai yrittäjiksi haluavien elämää – noin muutamia esimerkkejä mainitakseni. Taustalla on tietysti nerokastakin nerokkaampi poliittinen salajuoni!

Salajuonen tavoitteena on luonnollisesti heikentää länsimaiden (ml. Suomen) elintasoa ja kilpailukykyä, ja työntää teollisuus ja työpaikat vaikka väkisin kolmansiin maihin. Tätä kautta kehittyvät ja kehittymättömät taloudet kehittyvät vieläkin paremmin, kun taas kehittyneet taloudet (ml. Suomi) taantuvat. Tällöin saadaan nopealla aikataululla toteutettua globaali tasa-arvo, kun kaikkien maiden elintaso tasaantuu!

Käytännössä tämä tapahtuu hillittömän sääntelyn kautta. Päästökauppa onkin tästä hyvä esimerkki, kun se ilman mitään saavutettavaa hyötyä nostaa energian hintaa, niin samalla se kannustaa energiaintensiivistä teollisuutta (paperi, metalli, jne.) siirtämään entistä enemmän tuotantoaan maihin, joissa sääntelyä ei ole ja energia on halvempaa. Energiaintensiivisen teollisuuden investoinnit länteen (ml. Suomeen) se käytännössä ehkäisee miltei kokonaan. Huraa!

Harmi vain, että tässä kommareiden salaisessa suunnitelmassa on muutamia ristiriitaisuuksia ja puutteita. Esimerkiksi maatalouspolitiikkaa he eivät ole vieläkään saaneet työnnettyä kolmansien maiden maataloustuottajia suosivaksi. Tämä on kuitenkin varmaankin vain myönnytys lännen (ml. Suomen) maatalousväestölle, jotta muita rajoituksia saataisiin vietyä helpommin läpi.

Merkittävämpi puute on kuitenkin suunnitelman aiheuttaman muutospaineen nopeus, joka on huomattavasti esimerkiksi vapaakaupan mahdollistamaa orgaanista muutosta nopeampi. Se aiheuttaa entistä enemmän rakenteellista työttömyyttä länteen, jopa siinä määrin, että elintasomme voi jopa pitkiksi ajoiksi painua alle nopeasti kehittyvien talouksien (vrt. Aasian tiikerit) elintason.

Mikäli salajuoni ei ota huomioon pakotteiden purkamista saavutetun päämäärän jälkeen, käynee niin, että länsimaista (ml. Suomesta) muodostuu uusia kehitysmaita ja nykyiset kehittyvät taloudet ryhtyvät uusiksi länsimaiksi. (Tiedä vaikka vaihtavat kompassin suuntaakin.) Tai ehkäpä juuri se onkin humaniskommareiden lopullinen päämäärä: saada Länsi maksamaan menneiden vuosisatojen aikana tekemistään vääryyksistä.

Jos tällainen salajuoni on olemassa, on se vain pienen hihhulieliitin tiedossa, ja varsinaisen likaisen työn tekijät, kenttäväki, on saatu mukaan komialla retoriikalla, ja he luulevat oikeasti olevansa kunnon asialla. Heitä ei voi tällöin tuomita, vaan syyllisiä ovat ainoastaan mainitun pienen eliitin jäsenet.

Pidetään Suomi Suomena, Länsi Läntenä ja annetaan ihmisten päättää asioistaan itse! Paljastakaamme ja kaatakaamme moinen salajuoni ennen kuin se tavoittaa hirmutöidensä huipentuman! Se tapahtuu olemalla kriittinen kommunistien väitteitä kohtaan, arvioimalla niiden järjellisyys ja todenperäisyys tapauskohtaisesti itse, ja vastustamalla niitä poliittisia ratkaisuja, jotka eivät vain yksinkertaisesti ole järkeviä. Totuutta ei voi tuhota!

2 thoughts on “Kommareiden salajuoni!”

  1. Tuli tässä mieleen, että missä vaiheessa itse käännyit punaisista siniseksi? Sillä ellen ihan väärin muista, vielä ihan lähimenneisyydessä olit vasemmiston ehdokkaana vaaleissa.

    Tämä ihan uteliaana kysymyksenä ilman taka-ajatuksia/piruilua.

Leave a Reply

Your email address will not be published.