Henkilöverotuksesta luopumisesta hyötyä

Suoraan henkilöihin kohdistuva verotus ja pakolliset maksut ovat yllättävän pieni osa julkisen sektorin tuloista, mutta niistä luopumalla säästyttäisiin monelta työllistämisen ja työllistymisen esteeltä, isolta kasalta byrokratiaa ja kansalaisten vainoamiselta esimerkiksi pimeän työn suhteen.

Valtion tuloista ansio- ja pääomaverotus tuottaa tänä vuonna 8,7 miljardia euroa eli vain 16 % kaikista tuloista, nettolainanotto huomioiden. Perintö- ja lahjavero tuottaa 0,6 miljardia (n. 1 %) ja korkotulojen lähdevero 0,16 miljardia (n. 0,3 %). Kunnille kunnallisvero tuottaa noin 18 miljardia euroa eli n. 39 % kuntien tuloista. Lisäksi ansiotuloihin kohdistuu pakollisia maksuja, joista nimellisesti osan maksaa työntekijä ja osan työnantaja, mutta jotka kaikki ovat työllistämisen kuluja.

Näistä prosenttiosuuksista huolimatta lähes kaikki verotusta koskeva julkinen keskustelu koskee näitä veroja. Hyvänä kakkosena tietenkin tulee liikenteen verotus.

Jos näistä veroista ja maksuista luovuttaisiin, niin bruttopalkasta tulisi nettopalkka ja mitään työtä ei tarvitsisi yhteiskunnan taholta seurata. Kaikesta työstä tulisi pimeää eli mikään työ ei enää olisi pimeää.

Jos tarvitset apua esimerkiksi jossain hanttihommassa, voit tarjota ohikulkijalle avusta setelin, jonka hän saa pitää kokonaan eikä kummankaan tarvitse ilmoittaa asiasta mihinkään. (Siis kunhan muuta työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia noudatetaan, ja on kyllä sanottava, että niissäkin olisi rukkaamista työmarkkinoiden joustavoittamiseksi.) Sama toimisi myös suuremmassa mittakaavassa ja työllistäminen olisi kaikin puolin moninverroin yksinkertaisempaa ja kannattavampaa.

Verohallinnon "asiakkaina" olisivat enää vain yritykset ja yhteisöt eli kertaluokkaa nykyistä pienempi joukko. Sen johdosta pystyttäisiin varmaankin jonkin verran nipistämään verohallinnon 0,43 miljardin euron vuotuisista toimintamenoista, muusta byrokratiasta puhumattakaan.

Valtio pystyisi paikkaamaan henkilöverotuksen tulojen puutteen melko yksinkertaisesti muuttamalla verotuksen painopisteistä, esimerkiksi pienillä korotuksilla yhteisö- ja arvonlisäverotukseen. Toki ensisijaisesti kannattaisi säästää menoista ja säästöä syntyisi myös automaattisesti työllisyyden kohentumisen myötä. Kuntien kohdalla verotuksen painopistettä voisi siirtää reilusti kiinteistöveron puolelle, niiden sielläkin ihan aiheellisten säästöjen lisäksi. 

Pakollisten maksujen osalta rahoituksen järjestäminen eri tavalla onnistuisi varmaan sekin jotenkin. Esimerkiksi eläkejärjestelmän yksityistäminen siirtäisi vastuun eläkkeistä ja niiden maksuista ihmisille itselleen. Jonkinlainen perustulomalli sopisi myös tämän kylkeen hyvin, esimerkiksi Liberan perustili.

Siinäpä ajatuksia keskustelun pohjaksi...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *