Yksityisaseet sivistysvaltioissa – unohdettu näkökulma

Erkki Tuomioja (sd.) on tunnetusti sitä mieltä, että "sivistysvaltiossa tuliaseet kuuluvat vain viranomaisten käyttöön". Toisin sanoen, Erkki Tuomiojan mielestä sivistysvaltiossa tuliaseet eivät kuulu yksityisten kansalaisten käyttöön. Jää kuitenkin epäselväksi, ovatko Tuomiojan mielestä sivistysvaltioita sellaiset maat, joissa yksityinen aseenomistus on kielletty. Ryhtymättä veikkaamaan Tuomiojan mielipidettä asiasta, tarkastelkaamme yksityistä aseenomistusta historialliselta ja geopoliittiselta kantilta.

On koko joukko maita, joissa yksityisen aseenomistus on joko ollut tai on nykyisinkin kiellettyä. Yksi tunnetuimmista ja suurimmista on tietenkin edesmennyt Neuvostoliitto, jonka suuri ystävä Erkki Tuomioja on ainakin ennen ollut. Jos oletamme, että Tuomioja piti tai pitää Neuvostoliittoa sivistysvaltiona, tämä voisi tukea veikkausta, että Tuomiojan mielestä yksityisen aseenomistuksen kieltäminen on sivistysvaltion merkki.

Syyriassa yksityisen aseenomistuksen vitsaus on lähestulkoon saatu kitkettyä pois väestöstä, eikä yksityisomisteisia aseita ole kuin 3,9 sataa asukasta kohti (Suomessa 45,7). Vastikään Erkki Tuomioja vastusti äänekkäästi Syyrian Haman kaupungin väkivaltaisuuksia. Ensin luulin, että hän tarkoitti Syyrian armeijan vyörymistä kaupunkiin panssarivaunujen voimalla, mutta saattoiko hän sittenkin tarkoittaa hamalaisten aseellista puolustautumista?

Libyan viranomaisilla on huomattavasti enemmän työsarkaa yksityisen aseenomistuksen hävittämisessä, sillä sataa asukasta kohti aseita on siellä jopa 15,5, joskin 178 maan listalla siellä on vain 40. eniten aseita suhteessa väkilukuun (Suomessa 4. eniten). Joka tapauksessa, nuo tilastot lienevät vanhentuneita, sillä vastahan ranskalaiset pudottivat Libyan kansalaisille sankoin joukoin aseita. Niinpä, aseelliseen puolustautumiseen omaa hallitustaan vastaan. Tuomioja ei tainnut sentään vastustaa ranskalaisten Libyan kansalaisille tekemää aselahjoitusta, vaikka se tulikin yksityiseen käyttöön?

Yhdysvallat, tuo yksityisen aseenomistuksen mekka (88,8 asetta per sata kansalaista), omaa myös oman palansa historiaa sivistyksen vastaisten yksityisaseiden hyötykäytöstä. Vaikka amerikkalaiset siirtokuntalaiset saivatkin vapaussodassaan 1775-1783 Isosta-Britanniasta (omaa laillista hallitustaan vastaan taistelemiseen) apua Ranskalta, Espanjalta ja Alankomailta, olisiko koko rytäkkää edes syntynyt, ellei jokaisella itseään kunnioittavalla siirtokuntalaisella olisi ollut oma ase käytössään? Epäilemättä Tuomioja ei sitä harmittelisi, jos näin olisi päässyt käymään.

Noilta ajoilta on muuten joidenkin Yhdysvaltain osavaltioiden, kuten New Hampshiren, perustuslakeihin periytynyt niin kutsuttu "oikeus vallankumoukseen" -pykälä, joka kuuluu New Hampshiren kohdalla karkeasti suomennettuna näin: "Valtion ollessa perustettu koko yhteiskunnan yhteiseen hyötyyn, suojeluun ja turvallisuuteen, eikä minkään yksityisen edun ajamiseksi tai yhden ihmisen, perheen tai luokan ansioksi; joten milloin tahansa valtion päämäärien vääristyessä ja yleisen vapauden selvästi vaarantuessa, ja kaikkien muiden oikaisukeinojen osoittautuessa tehottomiksi, kansalla on oikeus ja sen pitäisikin uudistaa vanha tai muodostaa uusi valtio. Oppi siitä, ettei mielivaltaista valtaa tai sortoa tulisi vastustaa, on absurdi, nöyristelevä ja tuhoisa ihmiskunnan hyvän ja onnellisuuden kannalta."

Sinänsä ymmärrettävistä syistä edes yksityisen aseenomistuksen hanakimmat puolustajat eivät nykyisin erityisen innokkaasti muistuta siitä, että yksityisaseet ovat valtion viimeinen este käyttää rajatonta mielivaltaa kansalaisiaan kohtaan. Ei muistuteta edes siitä, että yksi kaikkien historiallisten totalitaaristen liikkeiden ensimmäisiä tekoja on riisua kansa aseista. Näin menetteli Stalin 1929 riisuessaan voitosta voittohon marssivan neuvostokansan aseista. Näin menetteli Hitler 1938 Kristalliyön jälkeisenä päivänä riisuessaan juutalaiset aseista. Näin menetteli Mussolini Italiassa. Ja niin edelleen.

Mao Zedong kirjoitti 1938: "Kaikki poliittinen voima tulee aseen piipusta. Kommunistisen puolueen täytyy komentaa kaikkia aseita, jolloin niitä ei koskaan voida käyttää komentamaan puoluetta." Niinpä.

Ei, en väitä, että suomalaisten tarkkuuspistooleilla, kivääreillä ja haulikoilla pysäytettäisiin mielivaltainen, totalitaristinen hallitus, jos sellainen [köh köh] joskus Suomeen tulisi, saati sitten ulkoinen hyökkääjä. Amerikan siirtokuntalaisten kivääreillä näin toki osittain tehtiin, mutta ei vastapuolellakaan vielä silloin ollut paljon kummoisempaa. Siitä huolimatta totalitaristiset hallitukset ovat aina pyrkineet riisumaan kansan aseista. Jo yksin se on merkki siitä, että kansalaisten aseet olisivat valtion mielivallalle ainakin hidaste, jos nyt ei este. Sanooko kenellekään muuten enää mitään nimi Eugen Schauman?

Ja ei, en väitä, että Erkki Tuomioja asevastaisella intoilullaan olisi valmistelemassa Suomeen totalitaristista hallitusta. Hän on todistetusti kannattanut sellaista ainakin joskus ainakin tietyissä muissa maissa, mutta mikään ei todista, että hän kannattaisi sellaista juuri nyt tai lähitulevaisuudessa Suomeen. Jos hänen tavoitteensa kuitenkin sattuisi toteutumaan, se kyllä edesauttaisi sellaisen mahdollista syntymistä.

Ja ei, A. B. Breivikillä ei ollut oikeutta tehdä sitä, mitä hän teki, eikä se liity tähän asiaan mitenkään.

En kannata aseellista toimintaa valtiota vastaan, kuten en mitään muutakaan väkivaltaa, mutta mielestäni sitä vihoviimeistä keinoa ei tule missään tapauksessa viedä kansalta pois.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *